Egen klimaklubb for klimaengasjerte skolebarn

klimaklubben for barn

På Landås barneskole jobber barna i klimaklubben aktivt med grønne handlinger. Formålet er å bidra til endring, og at elvene får mestringsfølelse i møte med klimaendringene.

– De fleste barn er bekymret for klima og naturmangfold, noe som igjen fører til bekymringer for deres egen fremtid. Samtidig har barn stor vilje og kapasitet til endring, i kontrast til voksne tankemønstre som ofte er begrenset av vaner med høyt karbonavtrykk sier Endre Tufteland, leder i Klimaklubben, og lærer på Landås skole. Klimaklubben er et frivillig initiativ av og for skolebarn, i samarbeid med bærekraftige liv. Prosjektet støttes av Bergen Kommune.

Egen klimakonkurranse. 

Ideen bak klimaklubben er at barna skal lære gjennom å utføre bærekraftige handlinger, ikke bare om bærekraft teoretisk. Dette innebærer å delta i, og bidra til bærekraftprosjekter  i nabolaget. Elevene får dermed ta en aktiv del i omstillingen til et grønnere samfunn lokalt. Klimaklubben arrangerer og en klimakonkurranse hvor alle elevene kan registrere grønne handlinger. Handlinger som å dyrke poter i hagen, arve klær eller sykle til trening er med på å gi poeng. Klassetrinnet med flest grønne handlinger i løpet av en periode vinner vandrepokalen. Elevene er altså med på å inspirere hverandre ved å dele hva de har gjort, og selve konkurransen er en stor motivasjon til innsats. Ved å ta med disse grønne vanene til de voksne er det med å inspirere til videre endring i hjemmet.

Når barn gjør gøye, grønne handlinger sammen får de gjerne positive følelser og gode mestringsstrategier i møte med klimaet, som i media er preget av dystre utsikter

Endre Tufteland, Leder i Klimaklubben

Motiverer de voksne

Klimaklubben har og vært å se i media. Deriblant på God Morgen Norge, men og i Framtida Junior. Vi i kilmapartnerne Vestland har og hatt god kontakt med Klimaklubben. Tidligere har elevene deltatt på flere av klimapartnerne Vestland sine arrangementer. Under klimapartnerne Vestland sin årlige vårsamling var Klimaklubben til stede og holdt presentasjoner om seg selv til en rekke av virksomheter rundt om i Vestlandet. Elevene var og med å arrangere løsningsverksted. Her fikk virksomhetene mulighet til å fortelle om sine beste grønne løsninger til klimaklubben.

– Vi i klimapartnerne verdsetter kontakten vi har med klimaklubben. De er med på å motivere oss voksne. Når man hører engasjementet til barna i klimaklubben kan man ikke bli noe annet enn inspirert, sier Renate Nedregård, leder i klimapartnerne Vestland.

Tilknyttede partnere

Bergen kommune

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner