Den grønne skolen

Steinerskolen

Hvordan kan vi unngå tretthet og maktesløshet blant vår oppvoksende generasjon? På Steinerskolen i Stavanger legger de grunnlaget for at den enkeltes personlige handlingsmotiv må være en rotfestet følelse av slektskap og indre sammenheng mellom menneske og natur.

Lærer verdien av jordens ressurser og naturen

På Steinerskolen blir elevene skitne under neglene og får mye frisk luft! Her lærer barna begrep som «sirkulær» i ung alder og ikke minst hvorfor dette er viktig. Det er med andre ord en skole som lærer elevene verdien av jordens ressurser og omsorg for naturen, økologi og bærekraft. Disse lærepunktene er nedfelt i læreplanen.

Noen vil nok reagere på at elevene ikke får bruke mobiltelefon i skolen i denne digitaliserte verden vi lever i. Her blir i stedet elevene oppfordret til å leke ute i naturen i friminuttene. Tanken om en sammenheng i naturen, og dermed også sammenheng mellom oss selv og naturen, kan aldri reduseres til et “fag”, selv om visse sider ved det dukker opp som egne undervisningsområder på de høyere klassetrinnene. Mer er det snakk om en kontinuerlig læring fra første klasse, der læreren gjennom forskjellige fag setter barna i kontakt med naturen og deres følelsesliv.

Knytter samfunnsnytten til kjærlighet for naturen

Dersom samfunnskritiske og problematiske konsekvenser av miljøkrisen settes på timeplanen før opplevelsen av kjærlighet til naturen er bekreftet i barnesjelen, oppstår lett en tretthet og maktesløshet som i dag gjennomsyrer mange unge mennesker. Grunnlaget for den enkeltes personlige handlingsmotiv må være en rotfestet følelse av slektskap og indre sammenheng mellom menneske og natur og det får man på Steinerskolen i Stavanger. Barna lærer også gjennom å se og gjøre ved at skolen holder bier og installerer solceller på taket.

Steinerskolens og Steinerbarnehagens Julemarked er en mangeårig tradisjon i byen. Markedet byr på en god gammeldags markedsstemning. Her er det nesten som å delta på marked fra gamle svunne tider. Her finner du trivelige salgsboder med glaserte epler og alskens håndverksprodukter. I tillegg er det teater og aktiviteter for store og små. Julemarkedet er en sosial arena og er blitt veldig populær. Her lærer regionens innbyggere om hva skolen står for samtidig som man får en utrolig hyggelig og annerledes julemarkedsopplevelse. Maten og godsakene er i stor grad økologiske, håndarbeidene er utført i naturmaterialer og det selges flere unike ting som man vanligvis ikke finner på andre julemarkeder.

Skolen er sertifisert gjennom «Grønt Flagg» som er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning. Ordningen er et pedagogisk verktøy for å styrke temaene klima, miljø og bærekraft i undervisningen.

Tilknyttede partnere

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner