Deling av el-biler

Bildelingstjenesten i Bodø

Bodø kommune vil ikke ha bilene i fred. Nå skal de kommunale bilene kunne bli brukt av innbyggerne på kveldstid og i helgene med et nytt bildelingskonsept.

I sommer 2020 startet Bodø kommune med et pilot-prosjekt på delingsbiler, som en del av det større prosjektet «Smart Bodø». Ni av kommunens tolv elbiler skulle bli delt med innbyggerne etter endt arbeidstid. I høst ble også Nordland fylkeskommune med i pilot-prosjektet.

Ville finne en en effektiv mobilitetsløsning

Utgangspunktet for bildelingen var å finne en mobilitetsløsning for ansatte på rådhuset på en mer effektiv måte, både med tanke på areal, økonomi, tid, miljø og klima.

– Vi ønsker at våre ansatte skal ta i bruk mer miljøvennlige mobilitetsløsninger, og med nye elbiler vi kan dele på blir vi først og fremst mer bærekraftig, sier Nordland fylkesrådets nestleder Svein Øien Eggesvik.

Kommunen håper at tilbudet vil føre til at flere familier vil revurdere å kjøpe bil nr.2 – og at flere vil unngå å kjøpe bil i det hele tatt. De mener at tilbudet passer utmerket som en «av og til»-bil. For eksempel som transport til friluftsområde, storhandling eller for å se Saltstraumen.

Samtidig ønsker kommunen igjennom pilot-prosjektet å kunne komme med en anbefaling for en permanent løsning for Bodø kommune og Nordland Fylkeskommune. En løsning som vil dekke mobilitetsbehovet på en klimavennlig og økonomisk gunstig måte, som også kan komme innbyggerne til gode.

– Bodø kommune har i dag noe ledig kapasitet i ordningen, og det er naturlig å samarbeide med fylkeskommunen. Dette er jo et pilotprosjekt, og det oppleves som en gevinst å utforske dette samarbeidet, sier assisterende rådmann Anna Welle i Bodø kommune.

– Vi reduserer antall kjøretøy som er nødvendig for å få løst daglige oppgaver, og vi deler dem med andre som kan ha behov for dem, sier Svein Øien Eggesvik.

Enkelt og brukervennlig

Tjenesten leveres av leverandøren Otto, som også leverer de elektriske by- og sparkesyklene i Bodø. Det betyr at det blir enkelt og brukervennlig for innbyggerne, når de får tilgang til alt i samme app på mobilen. Sparkesyklene må bli levert tilbake på stativet og vil ha fartsbegrensning, dermed unngår Bodø kommune plagen med forlatte sparkesykler.

– Samhandling og bærekraftige løsninger er viktig for kommunen, og nå deler vi kostnadene og ansvaret, men best av alt deler vi også erfaringen vi trenger for å lage en enda bedre løsning, avslutter Welle.

Tilknyttede partnere

Bodø kommune

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner