Datafangst hindrer fôrsvinn

Hos JM Hansen benyttes FEED som kombinerer datainnsamling og menneskelig fagkompetanse for å oppnå mer presis fôring. Systemet bidrar til å forstå de komplekse sammenhengene fra smolt til slakteferdig laks, for å øke fiskevelferden og redusere fôrsvinn

Fôret er en av de store innsatsfaktorene i produksjon av laks. I dagens situasjon i verdens matforsyning er det strengt nødvendig at fôrressursene blir tatt best mulig vare på. Bedre kontroll på fôringen betyr økt fiskevelferd og mindre fôrsvinn, som igjen har betydning for bærekraft, økonomi og miljø.

Data om vær og vind og forhold i sjøen er av stor betydning for hvordan og når man fôrer. Det samles inn store mengder data, men det mangler oftest gode redskaper for å analysere dem.

Tjenesten FEED sørger for at sensorikken leverer fra seg nøyaktig data, og sikrer at mer tid kan brukes på fisken. Dashbordet gjør at man får oversikt over samlet data gjennom et dashboard, der man før måtte innom mange datasøk fra ulike kilder. Oversiktlig fremstilling over komplekse data gir rom for langt bedre beslutninger for bruk av fôr og fiskevelferd.

Tilknyttede partnere

JM Hansen Elektroinstallasjon

Gå til nettside

Flere grønne løsnigner

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner