CO2 lagring 250 meter under havet

Mulitconsult illustrasjon av Northern lights

Northern Lights er transport- og lagringsdelen av Langskip, Norges første storsatsing på fullskala karbonfangst og lagring. Brønnen går 2500 meter ned under havbunnen og skal benyttes til injeksjon og lagring av CO₂.

Hvorfor er dette viktig?

De fleste framtidsscenarier forutsetter at karbonfangst og lagring er en del av løsningen dersom 1.5 graders målet skal være mulig å nå (Kilde: Sintef).

Første fase av prosjektet skal fullføres i 2024, og vil ha en kapasitet på inntil 1,5 millioner tonn CO₂ per år. Investeringene  vil utgjøre 14,2 miliardar kroner totalt.

Det er estimert at Northern Lights vil stå for nærmere 2 100 årsverk i utbyggingsfasen og 250 årsverk regionalt. CO₂ skal fanges på sementfabrikken Norcem i Brevik, og muligens også bossforbrenningsanlegget Klemetsrud i Oslo. Så skal klimagassen fraktes på skip til Øygarden, for mellomlagring , før den pumpes i rør ut i Nordsjøen, for permanent lagring under havbunnen.

Første salve for bygging av administrasjondelen av klimagasslageret gikk i  januar 2021. Her kommer det 1500 kvadratmeter administrasjonsbygg, laboratorium, visingssenter og kaianlegg.

Illustrasjon av anlegget
Illustrasjon av anlegget

I første fase skal anlegget ta imot 1,5 millioner tonn CO₂. I neste omgang kan det utvides til fem millioner tonn årlig. Dette er langt mer enn den klimagassen som nå skal fanges i Norge. Totalt vil «Northern Lights» ha kapasitet til å lagre 40 millioner tonn CO₂. Partnerene i prosjektet er derfor i tett dialog med industribedrifter i hele Europa, som kan være interessert i å sende CO₂ til Øygarden.

Tilknyttede partnere

Øygarden kommune

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner