Bysykler på bygda=bygdebike

Hva gjør et tettsted som vil redusere biltrafikk og der kommersielle, reklamefinansierte bysykkelaktører ikke er interessert i å etablere en bysykkelordning? De lager sin egen ordning, selvfølgelig.

Unike sykkeldelingsordning

«Bygdebike» ble det naturlige navnet på bysykkelordningen, laget av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Ås kommune, med økonomisk tilskudd fra Akershus fylkeskommune. Bygdebike er en unik sykkeldelingsordning mellom NMBU og Ås stasjon. Det hele startet med 50 sykler i 2016 som ble til 100 sykler i 2018.

Bygdebike leier ut helt vanlige sykler som kan parkeres i helt ordinære sykkelstativ. Dette gjør man via en app, levert av Donkey Republic, med virtuelle sykkelparkeringsplasser. Det er per nå 22 virtuelle parkeringsplasser i vanlige sykkelstativ på Ås stasjon, NMBU, Pentagon, Samfunnet, Nibio og Nofima. Prisen for å leie en sykkel er 15 kroner per tur eller 100 kroner frem til man tar inn syklene for vinterlagring.

Mer kontroll og enklere vedlikehold

Den nye løsningen gir satsningen mye mer kontroll på syklene, og gjør det lettere for de som driver med vedlikehold. Både fordi de får beskjed om feilmeldinger via appen og at de finner igjen syklene når de skal repareres. Bygdebike driftes uten tilbringertjeneste, og man er derfor avhengig av at brukerne selv bringer sykler tilbake til der hvor syklene i utgangspunktet står parkert. Dette reduserer driftskostnadene og gjør administrasjon av løsningen svært mye enklere, samt at man unngår klimagassutslipp med frakt.

Studentprosjekt

I flere år hadde flere forskjellige aktører undersøkt muligheten for bysykler på Ås, men det ble aldri en realitet. I 2014 ble det derimot levert en studentoppgave fra fire studenter (Emilie Midttveit Bollingberg, Jonatan Nordang Paz, Åsa Haaland og David Ema) på NMBU. I oppgaven beskrev studentene en forretningsidé om å kjøpe inn enkle sykler med app-baserte låser. Forretningsideen ble kalt «Bygdebike».

En kartlegging gjennomført av TØI i 2015 viste at det var interesse for et slikt tilbud blant de som pendler med tog til og fra Ås. Studentene presenterte ideen for Teknisk avdeling, og på basis av studentoppgaven valgte NMBU å sende en søknad om støtte til daværende Akershus fylkeskommune. Universitetet fikk 320 000,- fra fylkeskommunen i oktober 2015 for å få på plass inntil 100 sykler i en egen bysykkelordning på Ås. NMBU fikk prosjektlederansvar og samarbeider med Ås kommune og Åspro.

Systemet ble lansert for første gang 19. april 2016 med høytidelig åpning på Ås stasjon i forbindelse med årets sykkeldag.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner