Bruker gjenvunnet aluminium- om og om igjen

Kavli gjenbruker aluminiumstubene

Kavli har lansert en ny aluminiumstube som er 100% resirkulert – og resirkulerbar. De har også endret designet på tuben for å redusere matsvinn og for å informere forbrukerne om resirkulering.

Hvorfor er dette viktig?

Norge slapp ut nesten to millioner tonn CO2 som følge av sin aluminiumproduksjon i 2020. Dette utgjør rundt fire prosent av vårt totale CO2-utslipp og krever om lag 13 prosent av strømmen vi produserer (Kilde: SINTEF).

Kavlis nye aluminiumstuber er laget av 100% resirkulerbart materiale. Tuber av gjenvunnet aluminium gir en 95% energibesparelse i energi mot den man bruker når man produserer nytt aluminium. Dette fører til en enorm energibesparelse på inntil 70% lavere CO2-utslipp per tube. De nye tubene er også tynnere nede ved korken slik at det er lettere å få ut alt innholdet. Dette bidrar både til å redusere matsvinn og å få vekk så mye som mulig av det biologiske materialet i tuben.

I første omgang gjelder dette Bacon Ost-tuben, Kavlis bestselger. I tiden fremover vil de også rulle ut resirkulert tube på alle de 20 millioner tubene de selger årlig.

Viktig å informere forbrukerne

At tubene er resirkulerbare er ikke noe nytt, men noe flere må informeres om. Hele 80% av befolkningen kaster aluminiumstuber feil. Selve tuben skal sorteres som glass og metall, og korken skal sorteres som plast. Derfor er informasjon om resirkulering også en del av aluminiumstubens nye design.

Som leverandør av smøreost på aluminiumstuber er det vår oppgave å opplyse folk om å kaste tuben i glass og metall

Ann Kristin Vinje Thomassen, brand manager i Kavli

For å utdanne forbrukeren om riktig resirkulering har den nye tuben også en QR-kode på baksiden. Scanner man denne får man også informasjon om Kavlis matsvinn- og miljøfokus.

Stort fokus på morgendagens forbrukere

Som en del av arbeidet med å informere forbrukerne er Kavli med på Aksjon gjenvinning sammen med Norsk metallgjenvinning, Hydro og Forskningsfabrikken. Dette er en nasjonal skoleaksjon for 5. til 7. trinn på skoler over hele landet.

– Det er et viktig grep å henvende seg til denne målgruppen fordi det er nettopp disse som er morgendagens forbrukere, forteller Ann Kristin.

For å gjøre det konkret nok for både seg selv og forbrukerne bruker de slagordet «Fra tube til sykkel» i forbindelse med Aksjon gjenvinning. Dette har de også fått med seg Dag Otto Lauritzen på. Kampanjevideo som viser hvordan man kan få en sykkel ut av Kavli-tuber kan du se under.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner