Biogass fra kloakkslam – et steg i transportpyramiden

Lastebil fra Asko

ASKO var først i verden til å ta i bruk bioetanol i distribusjons-virksomhet og har nærmere 40 tyngre kjøretøy som benytter dette. Det er likevel bare et steg på veien i drivstoff-pyramiden, målet er utslippsfrie kjøretøy.

Hvorfor er dette viktig?

Nesten en tredjedel av norske klimagassutslipp kommer fra transport. Av disse utgjør veitransport over halvparten. Overgangen fra fossil- til grønn transport krever investering, teknologi og utbygging av infrastruktur på flere nivåer. Derfor er det viktig med aktører som går i front og satser ambisiøst. Det gir fart i utviklingen og gjør at flere kan komme etter.

Biogassen som benyttes i kjøretøyene er blant annet basert på kloakkslam fra husdyrhold. ASKO har likevel tro på at biodrivstoff bare er et skritt på veien mot nullutslippsbiler.

Elektriske- og hydrogendrevne lastebiler er øverst i hierarkiet og viser prioriteringene. I mellomtiden benyttes bærekraftig biodrivstoff. I løpet av de nærmeste årene skal det leveres 75 elektriske lastebiler til ASKO.

Transportpyramiden
Transportpyramiden. Biogass er et fornybart drivstoff.

Tilknyttede partnere

ASKO Norge AS

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner