Biogass fra kloakkslam – et steg i transportpyramiden

Lastebil fra Asko

ASKO var først i verden til å ta i bruk bioetanol i distribusjons-virksomhet og har nærmere 40 tyngre kjøretøy som benytter dette. Det er likevel bare et steg på veien i drivstoff-pyramiden, målet er utslippsfrie kjøretøy.

Hvorfor er dette viktig?

Nesten en tredjedel av norske klimagassutslipp kommer fra transport. Av disse utgjør veitransport over halvparten. Overgangen fra fossil- til grønn transport krever investering, teknologi og utbygging av infrastruktur på flere nivåer. Derfor er det viktig med aktører som går i front og satser ambisiøst. Det gir fart i utviklingen og gjør at flere kan komme etter.

Biogassen som benyttes i kjøretøyene er blant annet basert på kloakkslam fra husdyrhold. ASKO har likevel tro på at biodrivstoff bare er et skritt på veien mot nullutslippsbiler.

Elektriske- og hydrogendrevne lastebiler er øverst i hierarkiet og viser prioriteringene. I mellomtiden benyttes bærekraftig biodrivstoff. I løpet av de nærmeste årene skal det leveres 75 elektriske lastebiler til ASKO.

Transportpyramiden
Transportpyramiden. Biogass er et fornybart drivstoff.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner