Bildeling for grønn mobilitet i kommunen

Bilde: Lars Ove Kvalbein

Bergen Kommune tar et skritt mot grønn mobilitet ved å promotere bildeling. Med en visjon om å redusere bilbruk og fremme miljøvennlige alternativer, har kommunen introdusert mobilpunkter som knytter sammen ulike miljøvennlige transportmidler. 

I Norge er en privatbil i gjennomsnittlig i bruk 2.5 prosent av døgnet og disponeres av 1-2 personer per bil. I følge Dele utnyttes en delebil opptil 50 prosent i døgnet og betjenes av 25 brukere. En undersøkelse TØI har gjennomført for Bymiljøetaten i Bergen kommune viser at én delebil kan erstatte 10-15 privatbiler. Bildeling reduserer dermed behovet for privatbil og kan bidra til grønn omstilling i persontransport. 

Bruk av delebil oppmuntrer også til økt bruk av alternative transportmidler som gange, sykling og kollektivtransport

Lars Petter Klem, seksjon for bærekraftig mobilitet, bymiljøetaten Bergen Kommune

For å sikre at innbyggerne omfavner de miljøvennlige transportalternativene, har Bergen Kommune introdusert mobilpunkter. Disse punktene er strategisk plassert rundt i byen for å gi enkel tilgang til varierte miljøvennlige transportmidler. Bergen har allerede etablert ti slike mobilpunkter, som fungerer som knutepunkter for ulike transportformer. På disse stedene kan innbyggerne enkelt bytte mellom transportmidler som sykler, bildelingsbiler, kollektivtransport, bysykler eller privat elbil til buss. 

─ Mobilpunktene skal ikke bare praktiske overgangssteder, men er også designet med fokus på grønne elementer, møteplasser slik at flere ønsker punkter i sitt nabolag, legger Klem til. 

Mobilpunkter er et steg mot bedre tilrettelegging for miljøvennlige transportløsninger som gjør det lettere for innbyggerne til å velge grønt. 

Du kan lese mer om bildeling og mobilpunkt her.

Tilknyttede partnere

Bergen kommune

Gå til nettside

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner