Bergen sykler!

Bergen sykler

Det skal være attraktivt og sikkert å sykle og flere skal sykle mer. Bergen Kommune har fått ny ambisiøs sykkelstrategi.

I sykkelstrategien fremheves det at korte reiser vanligvis er det enkleste å overføre fra bil til sykkel. Manglende opplevelse av trygghet oppgis som en av hovedgrunnen for at ikke flere sykler mer. Det er derfor særlig viktig å få på plass gode, sammenhengende sykkelruter der det er størst potensial for å erstatte bilturer. Sykkelnett må vedlikeholdes og det må være god tilgang til sykkel og sykkelparkering. Ikke minst må det bygges god  sykkelkultur.

Noen øvrige, smarte sykkeltiltak i Bergen

Tilknyttede partnere

Bergen kommune

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner