Behovsstyrt belysning

Universitetet i Tromsø

Alle nye lysanlegg ved Universitet i Tromsø har fått LED-lyskilder og flere har fått behovsstyrt belysning. I en livsløpsbetraktning representerer besparelsene over 20 mill. kr. og utskiftingen vil fortsette i de kommende årene.

Tema: Energieffektivisering

Statnett har advart om at Norge er på vei mot et energiunderskudd innen 5 år. NVE anslår i sin analyse for effektivisering i bygg et lønnsomt potensial på opp mot 13 TWh. Dette tilsvarer 10 prosent av Norges strømforbruk. Tiltak som reduserer energibruken er derfor en viktig del av den grønne omstillingen i Norge.

I Medisin- og helsefagbygget (MH-bygget) var det 1275 pendler fra 1991. Egne driftsteknikere hentet lampene, renset dem for innhold, lakkerte dem og monterte inn nye, moderne lyskilder. Strømbruken gikk ned samtidig som det ble bedre lys. Med denne metoden ble det investert det 700,- kroner i hvert armatur. Driftsutgiftene har derimot sunket med 80.000,- kr pr år. I et livsløpsperspektiv utgjør besparelsene i drift 5,6 mill. kr. for dette lysanlegget.


Ved Universitetsbiblioteket (UB)
 hadde 697 lysarmaturer hengt der i 38 år og var på alle måter utgått på dato. De nye armaturene ble alle skiftet ut og med LED-lys og utstyrt med føler. Dermed tennes lyset i områder hvor der er folk.

LED-lyskilder og behovsstyrt belysning gir besparelse på mer enn 95 % i forhold til de gamle lysene. Som en bieffekt kan lysarmaturene produsere «heatmapping». Det betyr at bibliotekarene kan se hvor i lokalene publikum har beveget seg. Det gir oversikt over hvordan boksamlingene brukes og grunnlag for å effektivisere både arealbruken og renholdet. I dette prosjektet alene utgjør besparelsene 7,6 mill. kroner.

Tilknyttede partnere

UiT Norges arktiske universitet

Gå til nettside

Flere grønne løsnigner

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner