Bedre lånebetingelser for grønne bygg

Grønne hus

Tema: Bærekraftig finans

Finansnæringen har en viktig rolle i omstillingen til en lavutslippsøkonomi. Klimaendringene, og hvordan samfunnet tilpasser seg dem, kan samtidig skape nye sårbarheter i finanssystemet.

Norges største bank satser stort på grønne eiendomslån. Lavere renter og høyere lånebeløp blir gulroten for å bygge grønt.

Med hjelp fra tredjepartsmiljøkrav som BREEAM miljøsertifisering og energiattester, stilles det strenge krav for å kvalitetssikre miljøtiltakene i eiendoms-prosjektene. Dette kan bli få stor påvirkning på eiendomsbransjen, slik at den blir betydelig mer bærekraftig.

Håpet er at dette vil sparke i gang en konkurranse mellom banker, som vil føre til at flere etter hvert vil ha bærekrafts- og miljøkrav som en sentral del av deres lånebetingelser.

– Å bygge grønt innebærer lavere risiko, slik vi vurderer det. Derfor skal det også få bedre lånevilkår og betingelser, sier Olav T. Løvstad, direktør for Seksjon Eiendom og Entreprenør i DNB.

Det estimeres at eiendomssektoren alene står for opp til 40% av energibruket i samfunnet i dag, samt 40 prosent av materialressursene som brukes. Derfor er det viktig med tiltak som kan bidra til å redusere klimautslippene fra sektoren.

DNBs grønne satsing skal omfatte to kategorier – eksisterende bygg og nybygg. Løvstad sier at det betyr ekstremt mye å endre i den eksisterende bygningsmassen, i tillegg til nybygg.

– Skal man få innvilget et grønt lån til rehabilitering av boliger og næringsbygg, må man kunne dokumentere at prosjektet som minimum vil sikre en 30 prosents kutt i bygningens energiforbruk, sier Løvstad.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner