Bankrådgivere som bærekraftsrådgivere   

For å nå klimamålene er vi nødt til å investere i grønne løsninger. Finanssektoren har derfor en viktig rolle i å styre finansiering i en retning som bidrar til å redusere utslipp. Sparebanken Vest bruker bankrådgivere til å dulte kundene sine i en grønnere retning.   

Finanssektoren har sine vesentlige utslipp i Scope 3. Scope 3 innebærer indirekte utslipp, alt av varer og tjenester som virksomheten kjøper inn og selger. I finanssektoren vil dette være relatert til bankens utlån og investeringer. Sparebanken Vest har mål om at porteføljen skal være nettonull innen 2040.   

For å nå dette målet blir bedriftskundene tilbudt bærekraftslinkede lån. Med bærekraftslinkede lån blir kunden tilbudt bedre lånevilkår dersom de kan vise til redusert klimaavtrykk. Dersom målene ikke nås, vil kunden få strengere betingelser på lånet. Banken innvilget det første lånet med bærekraftslinkede-betingelser høsten 2021 og har siden økt volumet av slike lån.   

På denne måten viser vi at det finansielle henger sammen med bærekraft

Linn Gjesdal, leder for bærekraft i Sparebanken Vest

Et eksempel kan være at en virksomhet som eier bygg forplikter seg til å redusere sitt energiforbruk med 30 prosent innen tre år når de tar opp lån. Dersom de klarer å redusere energiforbruket vil de få bedre lånevilkår, dersom de ikke klarer det vil banken stramme inn vilkårene.  

Ved å tilby bedre økonomiske vilkår som belønning for bærekraftige tiltak, gir Sparebanken Vest økonomiske incentiver for at bedriftskunder skal velge grønnere løsninger. Samtidig introduseres strengere vilkår for de som ikke oppfyller kravene.   

Tilknyttede partnere

Sparebanken Vest

Gå til nettside

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner