Baner vei for grønn veitransport

Norengros K.J. Brusdahl satser på grønn transport

Familiebedriften Norengros K.J. Brusdal har satt seg et mål om en fullstendig utslippsfri varelevering innen 2025. Med sin siste investering, den 16 tonn helelektriske lastebilen EliNor, er de på god vei.

Hvorfor er dette viktig?

Nesten en tredjedel av norske klimagassutslipp kommer fra transport. Av disse utgjør veitransport over halvparten. Overgangen fra fossil- til grønn transport krever investering, teknologi og utbygging av infrastruktur på flere nivåer. Derfor er det viktig med aktører som går i front og satser ambisiøst. Det gir fart i utviklingen og gjør at flere kan komme etter.

Norengros K.J. Brusdal har tatt et valg om å bli en av markedets mest miljøbevisste leverandør av forbruksvarer til næringslivet. Det innebærer at familiebedriften i Arna blant annet jobber kontinuerlig for å kutte utslipp fra transport av varer ut til kundene. Ved å fase ut fossile kjøretøy til fordel for elektriske og hydrogendrevne, har de satt seg et mål om 100% nullutslipp for sine leveranser innen 2025.

De siste årene har Norengros investert i til sammen fire nye elektriske varebiler, og i november 2021 kunne de presentere sin nye stolthet, en splitter ny helelektrisk 16 tonns lastebil.

Lastebilen, som har blitt døpt EliNor av de ansatte, er en av de aller første i sitt slag i Vestland. Regionen ligger allerede i verdenstoppen når det kommer til markedsandelen for elbiler på nybilmarkedet. Nå er turen kommet til tungtransporten, sier leder av Klimapartnere Vestland, Renate Nedregård.

– Tungtransporten er helt avgjørende for det grønne skiftet og vi er veldig stolte over å ha partnere som har tatt en lederposisjon også her, sier Nedregård.

Sammen med et genuint ønske om å redusere egne klimaavtrykk har engrosvirksomheten fra Bergen sett en stadig voksende etterspørsel og krav om økt miljøfokus hos kundene i dagens marked.

Vi er stolte over å kunne tilby våre kunder utslippsfrie leveranser

Ruth Brusdal, daglig leder i Norengros K.J. Brusdal

Tilknyttede partnere

Norengros – K.J. Brusdal

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner