Bærekraftig og avskogingsfri soya

bærekraftig soya

Gjennom en felles erklæring har partene i norsk landbruk forpliktet seg til at all innkjøp av soya skal være bærekraftig og avskogingsfri.

«The Norwegian Commitments on Sustainable Soy and Forests» er en bindende erklæring for å sikre bærekraftig utvikling i regnskogsregioner, signert av Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder, Norgesfôr, Fiskå Mølle og Denofa.

Denofa er en hjørnesteinsbedrift i Fredrikstad som foredler soyabønner til soyamel, soyaolje og lecithin, produkter som igjen brukes i blant annet kraftfôr. Men med stor etterspørsel etter soya, legger dyrkningen av soyabønner beslag på store landarealer, særlig i Brasil. Derfor er det viktig å sikre at produksjonen er bærekraftig, og at den ikke bidrar til avskogning av verdifull regnskog. Denofa er opptatt av å sikre at de kun bruker bærekraft-sertifiserte og ikke-genmodifiserte soyabønner i produksjonen. Sammen med partene i norsk landbruk har de forpliktet seg til erklæringen som skal sikre at den norske importen av soya ikke fører til avskoging i Brasil.

For å følge opp forpliktelsene i erklæringen, gjennomfører Denofa grundige kvalitetskontroller som starter hos bøndene, og følger produktene gjennom hele verdikjeden; frøproduksjon, dyrking, båttransport, lagring, produksjon og utgående logistikk.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner