Ansetter studenter som en del av strategien mot et klimanøytralt universitet

For å sette bærekraft på dagsorden blant studentene har Universitetet i Bergen innført Bærekraftspiloter. De skal bidra med sitt studentperspektiv, og fungere som et bindeledd mellom studentene og universitetsledelsen.

Som en del av Universitetet i Bergen sin strategi for å bli klimanøytrale innen 2030 har de ansatt fire Bærekraftspiloter. Dette er studenter som er engasjerte i klima og bærekraft, ansatt i 20% stillinger på ett-års basis. Initiativet kom fra universitetsledelsen i 2019. Funksjonen Bærekraftspilotene har er at de skal fungere som et bindeledd mellom studentene og ledelsen ved UiB for å bidra til å engasjere studenter om bærekraft.

Årets Bærekraftspiloter er Emilie Flønes, Ole Kastdalen, Vilde Paulsen og Ingeborg Rønning. Alle har hvert sitt satsningsområde innen klima og energiomstilling, globale samfunnsutfordringer, SDG-Bergen og marin forskning – og har hver sin mentor. De samarbeider også en del med Universitetet i Tromsø, som var initiativtakere for løsningen, og deres piloter. Bærekraftspilotene ved UiB mener at alle universiteter og høyskoler bør ha egne bærekraftspiloter, og at det hadde vært ideelt med en nasjonal ordning på det.

Klimaregnskap kort oppsummert

De siste månedene har Bærekraftspilotene jobbet med å få på plass en egen nettside – UIB Bærekraft – hvor de kan samle all informasjonen på ett sted, både for forskning, utdanning og drift.  

– Formidling er en stor del av jobben: Hvilke muligheter man har, hva som skjer, og å fortelle om ny forskning, sier Ole Kastdalen. 

Kastdalen har brukt mye av tiden sin som Bærekraftspilot på klimaregnskap. Dette mener han er viktig at flere i organisasjonen kjenner til.

– Det er høy terskel for at folk skal lese rapporter. Derfor har jeg oppsummert klimaregnskapet i en artikkel og presentert det på en lett forståelig måte

Ole Kastdalen, Bærekraftspilot ved UiB

Grønt studentnettverk

Bærekraftspilotene jobber også kontinuerlig med å etablere et grønt studentnettverk.

– Vi ønsker å jobbe mer med å få folk til å snakke sammen, skape møteplasser og å fremme de som gjør noe bra, forteller Ingeborg Rønning. Nylig har de arrangert Miljø & Mingle for studenter. Her var representanter fra næringslivet, akademia og lokale aktivister invitert til å holde foredrag og workshops – blant annet Klimapartnere Vestland. Dette er noe de planlegger å gjennomføre fast, og er en god møtearena for studenter.

Studenter samlet på Lystgården under «Miljø & Mingle» arrangert av Bærekraftspilotene.
Studenter samlet på Lystgården under «Miljø & Mingle» arrangert av Bærekraftspilotene.
Foto: Silje Katrine Robinson

Byttebua 

Et annet prosjekt Bærekraftspilotene har kommet med er Byttebua – et permanent byttemarked for alle studenter i Bergen, og ansatte ved UiB. Her kan man levere inn ting som kjøkkenutstyr, servise, bøker og annet man kan frakte uten bil, og man kan ta med seg nye ting man har bruk for i hjemmet. I Byttebua har de også ryddeutstyr fra Hold Norge Rent man kan ta med seg.  

Bærekraftspilotene var initiativtakere til denne løsningen i 2020, og bua drives nå sammen med Spire Bergen og Framtiden i våre hender Bergen. Dette er en lett tilgjengelig ressurs for studenter, og er med på å redusere unødvendige kjøp av utstyr og møbler. 

Tilknyttede partnere

Universitetet i Bergen

Gå til nettside

Flere grønne løsniner

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner