norsk klimastiftelse

Hvert år henvender Klimastiftelsen seg til sine største leverandører fra året før. Leverandørene får beskjed om at de må sette seg mål om å bli fossilfri innen 2025 og innfri 5 krav for å forbli en leverandør hos stiftelsen.

I 2018 vant Fjordkraft, som første norske bedrift, FNs Klimapris for å stille krav til alle sine leverandører om å bli karbonnøytrale gjennom en tre steg. Norsk Klimastiftelse lot seg inspirere og har utviklet sin egen variant av denne grønne dominoeffekten. Fremfor krav om karbonnøytralitet, stiller stiftelsen krav til at alle leverandører skal være miljøsertifisert, ha et mål om å bli fossilfri innen 2025 (direkte utslipp) og dessuten stille klimakrav til egne underleverandører.

Stiftelsens klimakrav til leverandører:

  1. Miljøsertifisering: Leverandøren må være miljøsertifisert (f.eks. Miljøfyrtårn).
  2. Klimaregnskap: Virksomheten må føre årlige regnskap over egne klimagassutslipp og offentliggjøre disse.
  3. Klimatiltak: Virksomheten må gjennomføre tiltak som reduserer klimagassutslipp i egen virksomhet. Dette arbeidet må foregå kontinuerlig.
  4. Fossilfri: Virksomheten må sette seg mål om å fase ut all direkte bruk av fossil energi innen 2025
  5. Klimakrav: Virksomheten må stille klimakrav til egne underleverandører.

Tilknyttede partnere

Norsk klimastiftelse

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner