Leverer pakker og henter avfall i en tur

Elskedeby

ElskedeBy er et samarbeidskonsept for en felles HUB sentralt i Oslo sentrum for å kjøre ut pakker og hente inn avfall med elektriske kjøretøy.

Posten og Bring har sammen med Ragnsells og KLP utarbeidet konseptet «Elskedeby». Initiativet startet i Stockholm og har senere blitt rullet ut i Malmø, Trondheim og Oslo. Tilførsel av pakker og henting av komprimert avfall fra HUB skjer med biogass lastebil.

Ved å utnytte allerede eksisterende kjøretøy til både å kjøre ut pakker og hente inn avfall så reduseres utslipp, støy, trafikk og det blir en bedre by å bo i. HUB’en fungere også som et testsenter for uttesting av nye elektriske alternativer som elektriske lastesykler og mopeder av ulike slag.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner