10 gode råd fra en IT-leverandør til innkjøper

grønn it

Regjeringens nye handlingsplan for grønne anskaffelser ble lansert høsten 2020. Samtidig øker kravet om at virksomheter tar i bruk sin innkjøpsmuskel for et mer bærekraftig samfunn.

Atea har etablert 10 hjelpespørsmål til innkjøpere for å kunne sikre grønnere innkjøp av it- utstyr og tjenester. Disse kan alle ta i bruk!

1. Leverer innkjøp på organisasjonens mål for bærekraft?

Innkjøp bør gjøres i tråd med kommunens/etatens/statens overordnede mål for bærekraft, da innkjøp er ett av de viktigste verktøyene organisasjonen har for å nå målene som er satt. Dere har en viktig påvirkningskraft mot leverandørmarkedet for å drive frem mer bærekraftige løsninger, og samtidig sørge for at deres varer og tjenester har redusert miljøpåvirkning og positive sosiale aspekter. Dette underbygges av lov om offentlige anskaffelser § 5, som slår fast at offentlige aktører skal ta hensyn til miljøpåvirkning og menneskerettigheter i sine anskaffelser.

2. Følges Kriterieveiviseren anbefalt av Digitaliseringsdirektoratet?

Kriterieveiviseren (Veiviser for bærekraftige offentlige anskaffelser), som er utarbeidet av Digitaliseringsdirektoratet, er et svært nyttig verktøy i innkjøp. Her finner dere formuleringer til krav og kriterier for miljø og sosialt ansvar, og dokumentasjon av kravene, som kan stilles i en anskaffelsesprosess.

3. Vekter dere bærekraft 30 % eller mer i tråd med Forskrift om offentlige anskaffelser?

Forskrift om offentlige anskaffelser § 7-9 innfører hovedregelen om at miljøpåvirkning bør vektes minimum 30 % for å ha en reell betydning i anbudsprosessen.

4. Utfordrer dere leverandørene til å transportere mer miljøvennlig?

Å utfordre på mer miljøvennlig transport vil bidra til å redusere klimaavtrykket til leveransen. Det siste strekket av leveransen (last mile) kan i flere tilfeller leveres ved elektrisk eller annen mer miljøvennlig transport, og be om samleveranser og færre leveringer dersom det er mulig. Dersom leveransen kan planlegges med lengre leveringstid, kan varene i flere tilfeller også fraktes med tog eller båt fra fabrikk, istedenfor fly, og bidra til betydelig utslippskutt.

5. Utfordrer dere leverandørene til å levere med minst mulig emballasje?

6. Leverer dere inn IT-utstyret deres til sikker sletting, gjenbruk og resirkulering?

7. Stiller dere tydelige krav til oppfølging av verdikjeden for produktene dere kjøper?

8. Krever dere at leverandørene reduserer utslipp og er klimanøytrale?

Bruk påvirkningskraften dere har som innkjøper til å få leverandører til å redusere sitt klimaavtrykk. Still spørsmål om hvordan leverandører jobber med utslippsreduksjon i sin virksomhet, om de fører klimaregnskap og om de er klimanøytrale.

9. Krever dere at leverandører bidrar positivt til samfunnet rundt seg?

10. Dersom dere ikke har tatt bærekraft inn i organisasjonens anskaffelser, har dere planer om å gjøre dette fremover? 

Tilknyttede partnere

Atea Agder

Gå til nettside

Atea Rogaland

Gå til nettside

Atea Trøndelag

Gå til nettside

Atea Vestland

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner