Lofoten de grønne øyene på Arendalsuka

Partnerskapet Lofoten – De grønne øyene, ved Lofotrådet, Lofotkraft og Destinasjon Lofoten, deltok aktivt gjennom Arendalsuka 2023. Målet var å synliggjøre Lofoten som en nasjonal pilot i regional grønn omstilling.

Lofoten – De grønne øyene deltok aktivt gjennom hele uka. Panelsamtalen «Lofoten – Postkort eller pilot?» hadde til hensikt å synliggjøre Lofoten som en nasjonal pilot i regional grønn omstilling. Her fortalte de hvorfor Lofoten er avgjørende for grønn omstilling av Norge til Ellen Hambro (direktør i Miljødirektoratet), Anne Romsaas (Fagsjef for bærekraft, KS), Maria Varteressian (Politisk rådgiver for Espen Barth Eide, Ap i Klima- og miljødepartementet), Alfred Jens Bjørlo (Storingsrepresentant for V) og Fredric Persson (Fylkesråd for utdanning, Ap).

Bilde av forsamling med folk som hører på leder for de grønne øyene, Laura Johanne Olsen som holder innlegg
Innlegg ved Laura Johanne Olsen, Lofotrådet. Foto: Kristian Jensen

Arrangementet skulle synliggjøre for det nasjonale virkemiddelapparatet at distriktenes vei inn i det grønne skiftet er noe ulik de større byenes vei. Det er blant annet avhengig av god politisk, sosialt og næringsmessig samarbeid på tvers av seksjoner og bransjer. De grønne øyer arbeider sammen med Nordland fylkeskommune, Lofotkraft og Destinasjon Lofoten for å etablere gode tiltak for et bærekraftig og lavutslipps Lofoten.

De fikk vist frem muligheter, metoder og utfordringer i det nasjonale FoU-prosjektet ZeroKyst, og reiselivets mangeårige innsats for et nasjonalt besøksbidrag til Lofoten. Erfaringen så langt er at konkret og konstruktiv dialog med nasjonale aktører fra privat og offentlig sektor er viktig for å nå målsetningene man har satt seg. Lofoten er slik et verktøy for grønn omstilling av Norge.

Bilde viser Ellen Hambro fra Miljødirektoratet i Panelsamtale
Panelsamtale. Fv: Ellen Hambro, Miljødirektoratet, Anne Romsaas, KS. Foto: Kristian Jensen

Som partnerskap ble De grønne øyene også invitert inn i flere eksterne arrangement gjennom uka. Til sammen deltok de på mer enn ti arrangementer av ulik størrelse. De fikk mye oppmerksomhet, og knyttet gode kontakter for det videre arbeidet med å nå målsetningene i Veikartet for Lofoten de grønne øyene 2030.

Se arrangementet «Lofoten – Pilot eller postkort» her.

Nordland Fylkeskommune

Gå til nettside

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner