Kommuner fra hele landet inspirerte hverandre til å søke Klimasats midler i år

Klimapartnere holdt 14. januar et nasjonalt inspirasjonsmøte for Klimasats 2022.

Klimasatsordningen har vært et sentralt verktøy for å fremme gode, lokale klimatiltak i kommuner og fylkeskommuner og Stortinget har i statsbudsjettet for i år vedtatt å videreføre ordningen. Det er også besluttet å øke rammene fra fjorårets 100 millioner, til 250 millioner i år.

– Vi ble så glade da vi leste at Stortinget hadde satt av 250 millioner til årets tilskuddsramme at vi ville feire med et felles nasjonalt inspirasjonsmøte. Målet er å motivere våre partnere i kommune-Norge og andre kommuner i våre regioner til å benytte seg av ordningen, som i år har rekordmange millioner å dele ut til gode, lokale klimatiltak, forteller praktisk ansvarlig for inspirasjonsmøtet, Truls-Einar Johnsen i Klimapartnere Vestland.

Tilstede var nærmere 100 deltagere fra både kommuner og næringsliv rundt om i Norge.

Kirvil Stoltenberg fra Miljødirektoratet ga de fremmøte en introduksjon til klimasatsordningen, hva som kan kvalifisere til gode søknader og hva som ikke bør søkes støtte til i 2022. Her fikk vi også vite at Klimasats siden 2016 har mottatt 2600 søknader og gitt midler til 1570 prosjekter. Til sammen har disse prosjektene fått tildelt ca. 1 milliard kroner. Nytt for 2022 er at maksimal sum for søknader økes fra 7,5 millioner til 12 millioner. Det ble også lagt vekt på at man ønsker søknader som fremmer nye ideer og uprøvde tiltak. Tiltak som fører til omstilling og dype systemendringer i kommuner eller er bredt integrert i klimaarbeid i kommuneorganisasjonen eller lokalsamfunnet er også ønskelig.

Naturlig nok er det tre sentrale faktorer som blir prioritert når direktoratet ser på søknader:

Inspirasjon fra tidligere og gjennomførte søknader

Et av målene med dette inspirasjonsmøtet var å vise frem eksempler på gode søknader og prosjekter blant de mange som er gitt midler til. Flere kommuner som har nådd langt i kåringen «årets lokale klimatiltak» er Klimapartnere og var til stede for å fortelle om sitt arbeid.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner