Klimaplan for 2021–2030

Forside Klimaplan for 2021 - 2030

Klimaplanen legger opp til omfattende utslippskutt i alle sektorer basert på grønn omstilling.

Norge skal nå klimamålet som er satt under Paris-avtalen. Regjeringa la frem en plan for omstilling av hele samfunnet fram mot 2030. Planen hvordan Norge skal oppfylle klimamålet og samtidig skape grønn vekst.

Meldinga presenterer politikken til regjeringen for å redusere klimagassutslippene i perioden 2021-2030 i tråd med Norges klimamål og i samarbeid med EU. Et sentralt element i planen er politikk for å kutte de ikke-kvotepliktige utslippene (utslipp fra transport, jordbruk med mer) med 45 prosent innen 2030.

Les hele Klimaplanen 2021-2030 her>>

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner