Klimapartneres kunnskapsartikler

Et av våre viktigste formål er å dele klimakunnskap mellom aktører på tvers av kommunegrenser og regioner. Her på vår nye nettside vil vi produsere kunnskapsartikler til nytte for våre partnere. Samtidig legger vi nå også til rette for at våre partnere enklere kan dele kunnskapen dere sitter på, med andre.

I samtaler med våre partnere får vi ofte høre om ny kunnskap, nye løsninger, og nye klimatiltak. Mye av dette har vi delt, og vil fortsette å dele, i Den grønne løsningsbanken. Vi ser allikevel at det er mye vi ikke får delt. Derfor har vi på vår nye nettside laget et helt nytt arkiv for kunnskapsartikler. I disse artiklene vil våre partnere få anledning til å dele deres kunnskap med resten av partnerskapet.

Dersom din virksomhet ønsker å spre kunnskapen dere sitter på, er det bare å ta kontakt med regionlederen i din Klilmapartnere-region.

Se våre partneres klimaløsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner