Klimapartnere Trøndelags styringsgruppe og valgkomitè

Klimapartnere Trøndelag har nylig avholdt sitt første årsmøte. Les mer om hvem som fikk tillit til viktige verv i styringsgruppe og valgkomite.

Klimapartnere Trøndelag har i dag et bredt sammensatt partnerskap med 31 partnere fra hele fylket. Våren 2022 har vi hatt en midlertidig styringsgruppe og denne fikk tillit på årsmøtet den 8. juni. I tillegg fikk vi en valgkomite.

Klimapartnere Trøndelag sin styringsgruppe er: 

Arne Magne Galguften er daglig leder GL-bygg og ble valgt til styringsgruppas leder. Hans vara er Ola Lauve, som er daglig leder for Overhalla hus

Helge Brattebø er bærekraftsdirektør på NTNU og ble valgt til styringsgruppas nestleder. Brattebøs vara er Ottar Michelsen, som er professor på NTNU.

Per Olav Skurdal Hopsø er leder for hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkeskommune. Hans vara er Torgeir Strøm, som er nestleder i samme utvalg.

Vigdis Espnes Landheim er seksjonsleder for regional i Trøndelag fylkeskommune. Hennes vara er Even Andreas Ystgård, som er seksjonsleder for næring i Trøndelag fylkeskommune.

Stig Tore Laugen er konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi. Hans vara er Magnus Runnerstrøm, som er forretningsutviklinger Bærekraft i samme selskap.

Ragnhild Viken er produktutvikler i Viken gartneri. Hennes vara er Amy Armknecht Viken, som er kontoransvarlig i samme selskap.

Klimapartnere Trøndelag sin valgkomite er: 

Jon Ambrosius Svenningsen er daglig leder for Jordpro. Svenningsen ble valgt til leder for valgkomiteen. Med seg på jobben fikk han Ingrid Langklopp fra Bygda 2,0 og Peter Ardon fra Levanger kommune.

Vi gleder oss til det videre arbeidet.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner