Klimapartnere Trøndelag samlet partnerne for å ta pulsen på bærekraftarbeidet

Nylig avholdt Klimapartnere Trøndelag en bærekraftworkshop og samlet en rekke engasjerte partnere for å evaluere bærekraftarbeidet  – og for å inspirere hverandre til å ta raskere skritt mot en mer bærekraftig fremtid.

Klimapartnere Trøndelag innledet med å fortelle at bakgrunnen for arrangementet var basert på ønsker fra partnerne. En kreativ, praktisk workshop med fokus på ombruk, gjenbruk og bærekraft. Klimapartnere Trøndelag har vært på bedriftsbesøk og kartlagt hvordan bedriftene jobber med bærekraft, og kan konkludere med at det jobbes svært godt hos partnerbedriftene. Nå er det interessant å se på hvordan vi kan bli enda bedre, slik at vi når målene med å få redusert klimagassutslippene.

Bærekraftsambassadør Camilla Brox ledet arrangementet sammen med Klimapartnere Trøndelag, og deltakerne fikk innsikt i hennes erfaringer med å hjelpe bedrifter og organisasjoner for å utvikle effektive strategier for økonomisk vekst, sosial inkludering, og miljømessig bærekraft.

Under workshopen delte Brox historier om vellykkede samarbeid med bedrifter som har utmerket seg innen ulike typer bærekraftløsninger. Hun la også vekt på sitt personlige engasjement for FNs bærekraftmål, som hun integrerer i sitt eget liv. Brox ledet deltagerne gjennom et inspirerende program og en workshop hvor alle fikk arbeide med å se hvordan de kan løfte bærekraftarbeidet i egen virksomhet.

Madeleine Mittet, forretningsutvikler hos eiendomsselskapet R. Kjeldsberg, holdt et engasjerende innlegg om selskapets innovative tilnærming til bærekraft. R. Kjeldsberg fokuserer på gjenbruk, og Mittet delte eksempler på hvordan selskapet gjenbruker gamle bygg og bygningsdeler. Mittet presenterte også et nytt kontorbygg som er sertifisert i henhold til BREEAM Outstanding, som er en av de strengeste sertifiseringsordningene et nybygg kan oppnå. Hun understreket også hvordan bærekraft gjennomsyrer alle aspekter av selskapets virksomhet, fra møbelreparasjon til smart bruk av ressurser i anleggsprosjekter, som bl.a bygging av sykkelveier.

Rådgivningsselskapet PWC ved Joakim Prestmo og Anne Turid Bye bidro med en interessant presentasjon av hvordan man kan implementere bærekraftstrategien i organisasjonens kjernevirksomhet. De betonte viktigheten av å inkorporere bærekraft i linjeledelsen og presenterte klimaregnskap som et effektivt arbeidsverktøy. God datainnsamling, beregningsmetodikk, og strukturerte prosesser ble fremhevet som nøkkelkomponenter.

Vår Klimapartner Atea, delte også suksesshistorien til som er et ledende teknologi- og IT-selskap i Norge, delte også sin suksesshistorie! Jørgen Sundgot og Geir Johansen fortalte at ved å redusere 50% av sine direkte utslipp flere år før tidsplanen, har de bevist at bærekraftmålene kan være både oppnåelige og lønnsomme. Atea understreket betydningen av livssyklushåndtering for å minimere miljøpåvirkningen av IT-produkter. Selskapet fokuserer på hele verdikjeden, fra behovsanalyse til produktutvikling, drift og vedlikehold, og understreket at bærekraftige produkter, selv om de kan ha høyere innkjøpspris, ofte gir lavere totalkostnader over tid og reduserer belastningen på planetens ressurser.

Workshopen ble avsluttet med en felles forpliktelse fra deltakerne om å fortsette å utforske og gjennomføre innovative bærekraftløsninger for en grønnere fremtid.

Klimapartnere takker for deltagelsen av alle medvirkende og til bærekraftsambassadør Camilla Brox!

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner