Klimapartnere spiller på lag – Naturvernforbundet i Østfold

Hans Jan Bjerkely, Naturvernforbundet Østfold.

Han har drevet med natur- og miljøvern hele sitt voksne liv, Hans Jan Bjerkely. Han er pensjonert førsteamanuensis i biologi, lokalpolitiker for MDG og sist, men ikke minst: mangeårig styremedlem av Naturvernforbundet i Østfold. Samt styremedlem i Klimapartnere.

Daglig leder i Klimapartnere Viken, Stine Torjusen Nygaard, har sagt at Hans Jan Bjerkely gir partnerskapet litt «jording», og minner partnerne på hvorfor Klimapartnerskapet finnes. Bjerkely selv smiler litt av det.

Stine Nygård i Klimapartnere Viken og Hans Jan Bjerkely, Naturvernforbundet Østfold.
Stine Nygård i Klimapartnere Viken og Hans Jan Bjerkely, Naturvernforbundet Østfold.

Næringslivet må med
– Joda, det var nok enkelte som reagerte da Naturvernforbundet kom inn i Energiforum Østfold, forløperen til Klimapartnere, folk som trodde at vi naturvernere utelukkende er rabulister som klatrer i piper og lenker oss fast i kjetting. Jeg har deltatt i og frontet harde miljødiskusjoner, jeg, men i denne sammenhengen bidrar jeg først og fremst som miljøfaglig pådriver, påpeker han og legger til:

– For oss som organisasjon er det viktig å informere om det som skjer med kloden nå, der kampen for biologisk mangfold er like viktig som kampen mot klimaendringer. Greier vi ikke å stoppe klimaforverringen, får det enorme konsekvenser for det biologiske mangfoldet og for kommende generasjoner. Og vi er nødt til å ha næringslivet med på det grønne skiftet. Uten dem går det ikke. Med næringslivet på laget kommer også politikerne.

Imponert over yngre ledere
Bjerkely opplever at kunnskapsnivået blant dagens næringslivsledere er høyt:

– Jeg er imponert over de yngre lederne. De har et helt annet syn på miljø og klima enn sine forgjengere, de forstår at vi må legge om kursen. Og da blir diskusjonsmiljøet et helt annet, her spiller vi på lag.

– Dere er vel ikke enige om alt?

– Neida, noen diskusjoner blir det jo – og da er jeg tydelig på hva vi i forbundet mener. For oss er det helt sentralt å få bort fossil energi, fremme fornybar energi som sol og havvind – og samtidig ta vare på naturen. Vi mener det er mye å hente i energiøkonomisering og oppgradering av vannkraften, framfor storstilt satsing på landbasert vindkraft, for eksempel. Og her har vi en viktig funksjon i partnerskapet, som pådrivere som kan bidra til å skape større bevissthet blant bedriftene som er med.

Partnerskap med potensial
– Hva opplever du at dere får igjen for partnerskapet?

– Tilfredsstillelsen ved at flere bedrifter blir gode på miljø, klima og bærekraft. Når de investerer i kjøretøy som går på el, hydrogen eller biogass, reduserer de egne utslipp og bedrer klimaavtrykket sitt. Det er viktig for oss, sier Bjerkely. Han ser en annen positiv effekt av partnerskapet også:

– Jeg tenker at når dette partnerskapet vokser og blir kjent i større kretser, så vil det gagne bedriftenes omdømme. Som igjen kan føre til at enda flere vil bli en del av klimapartnerskapet. Derfor er jeg positiv til at det som opprinnelig var Klimapartnere Østfold nå utvides til å omfatte hele Viken – da er potensialet enda større for at partnerskapet vil vokse. Eneste ulempe er avstandene, da, det er litt upraktisk å skulle dra til Geilo for et enkelt møte. Vi kan forhåpentligvis opprettholde noen lokale møteplasser i Østfoldregionen.

Fabrikkdrømmen
Hans Jan Bjerkely har en drøm for industrien i Østfoldregionen:

– Tenk om vi kunne bygget en hydrogenfabrikk i vårt område, basert på solenergi. De gjør det i både Sverige og Finland, så hvorfor skulle ikke vi kunne gjøre det her? Det hadde vært noe, det.

Fakta:

Hans Jan Bjerkely er styremedlem i Naturvernforbundet i Østfold – og i Klimapartnere Viken.
Hans Jan Bjerkely er styremedlem i Naturvernforbundet i Østfold – og i Klimapartnere Viken.

Naturvernforbundet i Østfold
Klimapartnerkontakt
: Hans Jan Bjerkely
Klimapartner siden 18. juni 2019
Antall ansatte: Ingen egne ansatte i Østfold, men 7-8 styremedlemmer og over 2000 medlemmer lokalt (over 35 000 på landsbasis)
Formål: Naturvernforbundets overordnede mål er å verne naturen og sikre livsmiljøet slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrenser i naturen. Gjennom arbeid med konkrete naturvernsaker bidrar forbundet til å ivareta naturmangfoldet og skape naturglede for å øke engasjementet for naturverdiene.

Les mer om Naturvernforbundet Østfold

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner