Klimapartnere Rogaland går sommeren i møte med en rekke nye endringer

Under åpningen av Gladmatfestivalen, ga Christian Herheim som har vært leder for Klimapartnere Rogaland de siste 3,5 årene, stafettpinnen videre til ny regionsleder, Anne Marie Lofthus.

Det er tidligere kjent at Klimpartnere Rogaland skifter «hjem» fra Rogaland Fylkeskommune til Stiftelsen Grønn By. Dette ble vedtatt i Fylkestinget i april. Nå er det kjent at det også blir et lederskifte i organisasjonen.

– Det er veldig kjekt å ønske velkommen den nye regionslederen for Klimapartnere Rogaland, Anne Marie Lofthus. Hun hilste vi på første gang under «Verdiskapingskonferansen» som ble arrangert sammen med Miljødirektoratet, NHO og KS i Stavanger, mai 2019 og «Hydrogenkonferansen for Vestlandsrådet» i samarbeid med Klimapartnere i november 2019. Etter det har hun vært med på å bygge opp Klimapartnere nasjonalt og regionalt. Hun har stått i spissen for blant annet  den videre utviklingen av klimaregnskapet og den grønne løsningsbanken. Hun har i tillegg hatt en sentral rolle i Klimapartnere og Grønn By sitt prosjekt «Gateway to Growth», sammen med flere av virksomhetene i regionen, sier Christian Herheim.

Herheim går nå over til å hjelpe et større norsk konsulentselskap, Proactima,  med å bygge opp management consulting avdelingen der. Han tar med seg all den erfaringen han har fra strategisk rådgivning og grønn omstilling inn i den nye jobben. Herheim jobbet tidligere i et stort internasjonalt energiselskap og har drevet sitt eget firma innen fornybar energi. Erfaringer som kommer godt med videre.

Nye muligheter sammen med Grønn By

Fremover vil Klimapartnere i Rogaland sitte som en del av Grønn by. Dette vil styrke «brandet» og det videre grønne arbeidet.

– Jeg er imponert over det engasjementet jeg ser hos partnerne våre. Når flere av de fremste virksomhetene og kommunene i fylket går sammen om å få fart på det grønne skiftet, så gir det resultater. Partnerne er de som gjør organisasjonen til det den er her og nå, og det at de er så engasjerte i partnerskapet og villige til å utføre jobben i det grønne skiftet betyr alt. I tillegg er jobben som Herheim har gjort med å etablere Klimapartnere i regionen et svært godt fundament for arbeidet som skal videreføres. Sammen med Grønn By vil vi fremover kunne koordinere oss bedre på felles mål i regionen, samt jobbe mer effektivt både når det gjelder å sette seg mål om reduksjon av klimagassutslipp både for virksomheter og kommuner og annen form for bærekraftig omstilling, samt eksport av grønne løsninger og teknologi.  Jeg setter stor pris på å få muligheten til å lede dette arbeidet videre for Klimapartnere Rogaland sammen med Grønn By, sier Lofthus.

Rustet for videre vekst

Klimapartnere Rogaland har vært heldige som har hatt med seg Rogaland Fylkeskommune i fasen med å etablere Klimapartnere i regionen. Det er nå dannet et solid fundament og organisasjonen teller rundt 30 partnere med både offentlige og private virksomheter. På nasjonalt nivå har Klimapartnere utvidet til å inkludere de fleste regionene i landet og over 300 partnere. Det har vært en sterk vekst det siste halvannet året både regionalt og nasjonalt.

– Jeg er svært fornøyd med at Lofthus trer inn i rollen som ny leder. I henne får Klimapartnere Rogaland en kompetent og inspirerende leder som kjenner partnerskapet godt, avslutter Herheim.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner