Klimapartnere Nordland er i gang

Klimapartnere Nordland

14 partnere var samlet på Scandic Havet i Bodø, 5. juni, for å delta på stiftelsesmøte for Klimapartnere Nordland.

Hvorfor Klimapartnere
I høst kom FNs klimapanel sin spesialrapport om klimaendringer og landarealer. Den viser at Norge kommer til å oppleve den dobbelte av temperaturøkningen, til gjennomsnittet. Noe som vil føre til store endringer i været og naturen vår. Været vil bli villere og våtere, som vil føre til mer flom og flere skred.

– For å skape bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet jobbe på tre områder : klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. I Nordland skal vi ta vår del av omstillingen og nyskapningen som må til for å nå målene, sier Saxi.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner