Klima må bli bedriftsøkonomisk – Fredrikstad Næringsforening

Kjell Arne Græsdal, leder av Fredrikstad Næringsforening

Samarbeid og deling er viktige stikkord for lederen av Fredrikstad Næringsforening, Kjell Arne Græsdal. Men viktigst av alt er økonomi.

Det må ligge til grunn om næringslivet virkelig skal gjøre noe med klimautfordringene, mener han.

Skjorta er hvit for anledningen – men den kunne like gjerne vært blå. Mørkeblå, til og med. For han innrømmer det gjerne, Kjell Arne Græsdal, leder av Fredrikstad Næringsforening: Han er konservativ.

– Ja, det er jeg – og det at jeg som oftest går i mørkeblått indikerer at jeg ikke var førstemann ut av blokka da klimasaken kom på dagsordenen. Men jeg ser at dette er en utfordring som vi, den store helheten, må løse. Vi kan ikke stikke hodet i sanden lenger. For våre medlemmer, som representerer hele spekteret fra små, lokale virksomheter til store, globale industribedrifter, handler det om å gjøre klimaspørsmålet om til en bedriftsøkonomisk størrelse, noe de kan utvikle forretningen sin ut fra. Og så er det slik at de første vinner, mens de siste taper. Å være nøler, er nesten alltid en dårlig strategi, påpeker Græsdal.

Men noen må jo være sist også?

– Joda, men de som er sist kan bo et annet sted enn i Fredrikstad, er det kontante svaret. Fulgt av en liten latter og et stort glimt i øyet. Han utdyper:

– Den som nøler, risikerer å utarme egenkapitalen i virksomheten sin. En forretning som går dårlig, har heller ikke råd til å drive klimaarbeid. Det er lettere å snu en bedrift i klimariktig retning når den har aktivitet og pilene ikke peker nedover.

Veien mot delmålene
Fredrikstad Næringsforening har vært en Klimapartner siden partnerskapet ble etablert i 2019. Begrunnelsen for å bli med handler nettopp om å sette klima på dagsorden for foreningens medlemmer.

– I næringsforeningens strategi står det at vi skal få bedriftene til å adressere sitt samfunnsansvar knyttet til klima – og det er i bedriftenes interesse at vi som forening pusher klimasaken. Det å være Klimapartner viser at vi tar vår del av ansvaret på alvor.

– Hva har dere gjort, helt konkret, for å få klima på dagsorden blant foreningens medlemmer?

– Vi har bedt dem om å gå inn i FNs bærekraftmål og plukke ut to-tre delmål som de skal innarbeide i sin forretningsplan. Noe av det vi ser, er at diskusjonen rundt klima har endret seg blant medlemmene. De fleste skjønner at det å jobbe med klima i en bedriftsøkonomisk sammenheng påvirker merkevaren deres. At dette er noe de må forholde seg aktivt til og som påvirker omdømmet til bedriften. Det gjelder også når de skal rekruttere. Yngre arbeidstakere forventer at en potensiell arbeidsgiver har et bevisst forhold til klima. Noen er kommet veldig langt i å implementere sin del av klimautfordringene, mens andre dessverre i det vesentligste bare følger det som er lovpålagt.

Leder for Fredrikstad Næringsforening i samtale med leder i Klimapartnere Viken, Stine Nygaard
Leder for Fredrikstad Næringsforening i samtale med leder i Klimapartnere Viken, Stine Nygaard

Den vanskelige kabalen
Når vi spør Kjell Arne hva som er hans favoritt-delmål, blir det stille en god stund. Den ellers så taleføre sunnmøringen tenker seg godt om før han svarer:

– Det må bli delmålene som handler om økonomisk bærekraft. Ser du på kommunale prosesser, kommer ofte de miljømessige og sosiale bærekrafthensynene først. Men fra mitt ståsted må forretningsutvikling ligge til grunn for innsatsen her – det må være lov å tjene penger samtidig som man tjener klimasaken, påpeker han. Samtidig understreker han noen av utfordringene som dukker opp når klimakabalen skal legges:

– Det mangler fortsatt kunnskap knyttet til hva som er klimavennlige handlinger innen industri, for eksempel. Å legge ned norsk landbasert industri for å redusere nasjonale utslipp bare for å se at Kina og Malaysia tidobler sin produksjon basert på fossil energi, er dårlig for totalregnskapet. Eller når det ikke er nok effekt i strømnettet til at en industribedrift kan elektrifiseres, og bedriften samtidig ikke får tilgang på nok biogass til å fase ut ikke-fornybare energikilder. Da blir det krevende – og det er slike problemstillinger vi hjelper våre medlemmer med.

Det viktige samarbeidet
For Kjell Arne, som har ledet næringsforeningen i plankebyen siden 2009, er samarbeid et nøkkelord:

– En viktig del av jobben vi gjør som næringsforening, er å få bedrifter til å møtes og samarbeide. Vi er lokale og jobber mye opp mot kommune og fylke, både administrativt og politisk. Vi målbærer de interessene som bedriftene har overfor myndighetsleddet, men vi informerer også andre veien. Vi blir sånn sett et bindeledd mellom næringslivet i byen og lokale myndigheter, og fungerer ofte som en slags tolk mellom dem.

Vi har fått til en delingskultur i foreningen, og det er veldig bra. Nå snakker folk åpent om ulike utfordringer de står i, og jeg tror at man kan løse en del av disse utfordringene gjennom samarbeid.

Kjell Arne mener at han – og Fredrikstad Næringsforening som sådan – er blitt mer klimabevisst etter å ha gått inn i Klimapartnere:

– Ja, helt åpenbart – både symbolsk og viljemessig. For min egen del investerte jeg i en elbil da jeg skulle ha ny bil, og det å sette opp et klimaregnskap gjorde at vi begynte å se litt annerledes på hvordan vi gjør ting. Nå gir jo ikke foreningsdriften i seg selv det store fotavtrykket, men vi er blitt mer bevisst på hvordan vi reiser, for eksempel.

Og så er det viktigste at vi fortsetter å sette klima på dagsorden. At vi snakker om klima, som for mange bedriftsledere nok fortsatt oppleves som et smalt tema. Og så håper jeg at Klimapartnere vil vise fram de gode historiene herfra. I Fredrikstad har vi gått fra å være en gammel industriby til å ha mange høyteknologiske arbeidsplasser – disse fortjener å bli synliggjort.

Fakta:

Kjell Arne Græsdal, leder i Fredrikstad Næringsforening
Kjell Arne Græsdal, leder i Fredrikstad Næringsforening, ser på partnerskapet i Klimapartnere som en viktig kanal for å holde seg oppdatert på klimasaken.

Fredrikstad Næringsforening

Klimapartnerkontakt: Kjell Arne Græsdal, daglig leder
Klimapartner siden 18. juni 2019
Antall ansatte: 5
Formål: Fredrikstad Næringsforening er en interesse- og næringsutviklingsorganisasjon som arbeider for økt verdiskaping og næringsøkonomisk utvikling i Fredrikstad.

Les mer på Fredrikstad Næringsforening

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner