– Kan ikke løse klimakrisen uten å bevare naturen

Natur, klima og utvikling var stikkordene da Klimapartnere Vestland inviterte til den årlige vårsamlingen i Vestlandsalen.

Alle foto: Morten Wanvik

Hvordan kan vi unngå klimakrisen og naturkrise samtidig som vi sikrer utvikling og et trygt og godt samfunn å bo i? Det var det overordnede spørsmålet på Klimapartnere Vestlands vårsamling fredag før påske.

– Mangler ikke kunnskap, men handling

Professor Vigdis Vandvik har blitt et ettertraktet navn det siste året, i takt med at interessen for fagfeltet natur har eksplodert. Som bidragsyter til FNs naturpanel, medlem av regjeringens naturrisikoutvalg, leder av Senter for bærekraftig arealbruk ved UiB og en sterk formidler, åpnet Vandvik samlingen med et engasjerende innlegg.

– Natur gir lykke, sa Vandvik, og pekte på forskning som viser hvilke overveldende positive effekter naturen har for folk.

– Hele 87 % av norges befolkning svarer at natur er viktig for dem. Men alle fordelene er ikke tatt med når vi regner på verdien av natur.

Etter Vandviks åpningsinnlegg delte Eidfjord-ordfører Timo Knoch sitt perspektiv som ordfører før de to førstnevnte drøftet temaet i panelsamtale sammen med direktør i plan- og bygningsetaten i Bergen kommune, Tarje Wanvik.

– Det mangler jo egentlig ikke kunnskap, men det mangler handling, sa Wanvik.

– Velsignet med kompetanse

Under fjorårets vårsamling var natur for første gang tema på et av Klimapartnere Vestlands møter. Leder Renate Nedregård mener det er naturlig å ta det opp igjen i år.

– Vi er veldig velsignet som har tilgang på så stor kompetanse i partnerskapet vårt. Vi løftet natur på fjorårets vårsamling og siden den gang har det bare blitt enda mer aktuelt. Natur og klima går hånd i hånd, sier Nedregård.

Klimapartnere med konkrete løsninger

Etter de faglige innledningene delte Sigurd Boasson i Boasson AS hvordan anleggsgartneren jobber med å restaurere og gjenskape natur innenfor urbane områder og Ingrid Spord i Mer Enn fortalte om sine erfaring som grønn gründer.

– Det som gjør Klimapartnere unikt er at vi har tilgang på kompetanse som kan gi oss faglig påfyll om de fleste problemstillinger, samtidig som vi har tilgang på de som jobber konkret med løsningene. Det er veldig inspirerende, sier Nedregård etter vårsamlingen.I starten av møtet ble Den Nationale Scene og Norva24 Birkeland presentert som nye partnere. Du kan bli bedre kjent med Norva24 her og DNS her.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner