Inviterer til ny konferanse om effektiv bruk av energiressurser

Banner - Energikonferanse, 1. mars 2023 i regi av Viken fylkeskommune og Klimapartnere Viken

Hvordan bruke energiressursene våre bedre, og samtidig sikre energiforsyning til planlagt grønn vekst? Det spørsmålet stilles på den helt nye energikonferansen, i regi av Viken fylkeskommune og Klimapartnere Viken.

– Energieffektivisering er noe alle som jobber med samfunnsutvikling må forholde seg til. For å lykkes med det grønne skiftet er vi nødt til å sammen finne gode løsninger for hvordan vi bruker ressursene våre. Derfor er jeg svært glad for at vi nå kan invitere til denne konferansen. Det er viktig og riktig, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Mens vi venter på strømmen

1. mars inviterer Viken fylkeskommune, i samarbeid med Klimapartnere Viken, til den helt nye Energikonferansen de har kalt – «Mens vi venter på strømmen».

Her er framtidig bruk av energiressurser og energieffektivisering hovedtema, og representanter fra næringslivet, interesseorganisasjoner, akademia og ansatte i kommuner og fylket inviteres til å delta.

Konferansen finner sted på Thon Hotel i Ski. Det er ingen deltakeravgift – den sponser Viken fylkeskommune.

– På konferansen spør vi blant annet hvor mye energi vi potensielt kan frigjøre ved energieffektivisering av næringsbygg, landbruk, og borettslag. Vi får med oss spennende og erfarne deltagere som jobber mye med dette, forteller fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil (Sp).

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen og fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil. Morten Brakestad

Inviterer til energikonferanse: Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen og fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil. Morten Brakestad

Variert program

Programmet er i ferd med å sluttføres, og blant foredragsholderne finner vi professor Knut Einar Rosendahl fra NMBU, Charlotte Iversen fra Borg Havn, Hilde Bekkevard fra Smart Energi og Harald Jarnes Lillebø fra Energiråd, for å nevne noen.

Konferansen avsluttes med at fylkesrådet i Viken fylkeskommune får med seg noen helt konkrete utfordringer fra de øvrige deltagerne.

-Vi ønsker å jobbe med de store linjene for framtidig energieffektivisering og bruk av energiressurser. Men vi har også et klart mål om at dagen skal gi oss en konkret “ønskeliste” fra aktørene for hvordan vi fra politisk hold kan bidra til gode energieffektive løsninger på både kort og lang sikt, forteller fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen.

Se hele programmet og meld deg på her!

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner