Inspirasjon på speed!

Presentasjon fra toppledermøtet 2022 - Klimapartnere Viken

Toppledersamling 2022

Når årets toppledersamling ble gjennomført på Inspiria Science Center har Klimapartnere Viken, som en relativt fersk region, rukket å bli 45 partnere –  fra næringsliv, akademia og organisasjoner.

Det gjenspeiler seg også i en rekke nye deltakere på samlingen, og ikke minst spennende presentasjoner. Fylkesråd for plan, klima og miljø, Anette Lindahl Raakil åpnet samlingen.

– Vi er glade for at det er så mange fra Vikens næringsliv som går foran og tar tak i den grønne omstillingen. Fra en forsiktig begynnelse i 2020 har dette nettverket vokst seg til å bli et stort og viktig partnerskap for omstilling i regionen. Det er gledelig for oss, som fylkeskommune og regional utvikler, at denne satsingen øker i omfang.

– Klimapartnere er vårt verktøy for å bistå næringslivet i en utfordrende omstilling, sa Lindahl Raakil.

Vikens partnerledere fikk deretter en spennende introduksjon til en «Smart ladepark for el-biler» fra Inspirias administrerende direktør, Geir Endregaard.

Han kunne også informere om at dette, ifølge næringsminister Jan Christian Vestre, kanskje er verdens smarteste ladepark. Det var en entusiastisk Endregaard som fortalte om el-biler som kunne lader på senterets solenergi, og hvilke muligheter dette gir desentraliserte ladestasjoner for el-biler.

Bilde av presentasjon «Smart ladepark for el-biler» fra Inspirias administrerende direktør, Geir Endregaard

Presenterte foregangsprosjekter og teknologier

Det var ikke mangel på inspirerende innlegg på årets samling. Klimapartner Fredrik Skarstein fra Fossen Utvikling presenterte deretter det som kanskje er «Norges mest ambisiøse boligprosjekt»? Her har man har blant annet montert solcelleanlegg for anleggsfasen, prosjektet sertifiseres gjennom CEEQUAL og det er satt mål om at det biologiske mangfoldet i området skal ha økt når boligene står ferdig.

Klimapartner Fredrik Skarstein fra Fossen Utvikling

Nok et høydepunkt fikk de fremmøtte topplederne gjennom presentasjonen fra et av de ferskeste tilskuddene til partnerskapet; N2 Applied.

Med tittel «møkkarevolusjonen» på innlegget dro grunnlegger Grete Sønsteby like gjerne frem tavlen og tegnet kua og den kjemiske prosessen som utgjør N2 Applieds løsning for klimavennlig gjødsel. Løsningen, som muliggjør lokalprodusert gjødsel, består kun av kumøkk som tilføres nitrogen fra luften. Med mye klimakunnskap i rommet ble det naturligvis også stilt mange interessante spørsmål om løsningen. Selv om dette innlegget gikk litt på overtid var det derfor ingen som klagde …

– Med så spennende diskusjoner må jeg jo bare la dere holde på, sa leder for Klimapartnere Viken, Stine Nygaard.

N2 Applieds grunnlegger Grete Sønsteby

Det grønne taktskiftet

Samlingen ble avsluttet med et innlegg fra en av Norges fremste eksperter på klimakommunikasjon, Beate Nossum i Footprint. Hun delte refleksjoner rundt viktigheten av at de gode løsningene, og innsats for grønn omstilling deles. Samtidig forklarte hun tydelig hvor grensen for grønnvasking går. De fremmøte lederne fra Vikens næringsliv tar med seg gode innspill og tanker rundt hvordan bedriftens klimaarbeid kan kommuniseres.

Avslutningsvis fikk de fremmøtte topplederne en utfordring, som stod i stil til det siste innlegget, fra rådgiver i Klimapartnere Viken, Marte Sivertsen; Hvordan kan din bedrift bli bedre på å kommunisere deres klimaarbeid? Utfordringen ble diskutert over en vegetarlunsj. Den uformelle praten rundt og over bordet er kanskje noe av det viktigste på en slik samling.

«Team Klimapartnere Viken» gleder seg allerede til neste års toppledersamling!

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner