Klimapartnere Innlandet ligger under avdelingen samfunnsutvikling i Innlandet fylkeskommune, og seksjonen for Klima, miljø og naturmangfold. Partnerskapet har en styringsgruppe med aktører fra privat og offentlig næringsliv.

Kontakt:

Amund Hagen Kristiansen

Leder Klimapartnere Innlandet

+47 416 51 370

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner