Ingen kan stå alene i dette – Smart Innovation Norway

Thor Moen, bærekraftdirektør og leder for Smarte Byer & Samfunn i Smart Innovation Norway

Skal vi nå klimamålene, er samarbeid mellom aktører fra sivilsamfunn, næringsliv, akademia og kommunene eneste farbare vei. Klar beskjed fra Thor Moen i Smart Innovation Norway.

Det startet i det små i 2003, som en gründerbedrift som ville fremme næringsvekst og gründervirksomhet i Halden. Det målet gjelder fortsatt, men ambisjonene, nedslagsfeltet og det faglige innholdet har vokst veldig siden den gang. I dag er Smart Innovation Norway et ledende kunnskaps- og kompetansemiljø som holder til i Remmen Kunnskapspark, et lite steinkast fra Haldens Campus Høgskolen i Østfold – og med (potensielt) hele verden som sitt marked.

Uavhengig, anvendt forskning innen bærekraftig energi, anvendt kunstig intelligens, smarte byer og digitalt entreprenørskap er noen stikkord som beskriver det de holder på med. Eller som Thor Moen, bærekraftdirektør og leder for Smarte Byer & Samfunn i Smart Innovation Norway, selv sier:

– Det handler om bærekraftig samfunns- og næringsutvikling for nåværende og fremtidige generasjoner. Og da kan det være alt fra smarte energiløsninger i folks hjem til planlegging av en hel vanninfrastruktur for en by. Eller mobilitetsløsninger, digitalisering, helse- og velferdstjenester. Målet er å skape bærekraftige tjenester i din hverdag som innbygger.

Thor Moen, bærekraftdirektør og leder for Smarte Byer & Samfunn i Smart Innovation Norway

Den klare beskjeden fra Thor Moen i Smart Innovation Norway er at skal vi nå klimamålene, er samarbeid mellom aktører fra sivilsamfunn, næringsliv, akademia og kommunene eneste farbare vei.

Komplekst
45 personer er ansatt i Smart Innovation Norway. De har initiert eller deltatt i over 25 forsknings- og innovasjonsprosjekter. 13 av disse prosjektene er EU-prosjekter, med et samlet budsjett på over 1,4 milliarder kroner.

Smart Innovation Norway leder to klynger som retter seg mot henholdsvis smart energi og kunstig intelligens: NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI. I tillegg har de en forsknings- og innovasjonsenhet, en inkubator- og akseleratoravdeling og en egen enhet for smarte byer og samfunn. På toppen av det hele har de en design- og visualiseringsenhet, som skal synliggjøre og kommunisere det de andre enhetene jobber med.

– Det er komplekst og stort, det vi holder på med – men vi er alle samlet under paraplyen bærekraftig samfunns- og næringsutvikling. Denne paraplyen sørger for tverrfaglig og samtidig samhandling, noe som skaper effektivitet, nye verdier, næringsvekst og samfunnseffekt, påpeker Thor Moen, som altså er ansvarlig for det som skjer innen enheten Smarte Byer & Samfunn i virksomheten.

Anvendt forskning
Når han skal konkretisere hva de driver med, er et viktig stikkord anvendt forskning. Kunnskap som kan tas i bruk når for eksempel Hvaler kommune skal installere vannmålere hos alle sine innbyggere:

– Når et lokalt rørleggerfirma vinner et slikt anbud, har det en betydning for det enkelte selskapet. Men det reduserer også kostnadene til kommunen – for når alle har installert en måler som dokumenterer det reelle vannforbruket, er det lettere å se hvor lekkasjer oppstår og reparere dem. Vannlekkasjer er et stort, men kjempeforsømt område i norske kommuner i dag. Vi vet rett og slett ikke hvor det lekker vann, og det vil koste milliarder å rette opp i alle lekkasjene. For ikke å snakke om hvor enormt mye drikkevann som sløses bort. Vi ser på dette med et overordnet blikk og kan bidra med løsninger som reduserer kostnadene, som er bra for miljøet og som gir kommunene bedre oversikt. Bærekraft i praksis, sier Thor Moen.

Brenner for bærekraft
Høsten 2020 ble Smart Innovation Norway Klimapartner – og for Moen sammenfaller partnerskapet godt med det som er kjernen i Smart Innovation Norways virksomhet:

– Motivasjonen i alt vi gjør er at vi brenner for klima, miljø og bærekraft i alle henseende, og dette har vært et uttalt engasjement siden oppstarten i 2003. Vi brenner for Agenda2030 og vi backer opp så godt vi kan om COP21 og Parisavtalen fra 2015. Vi har definert en del av FNs bærekraftmål som sentrale for oss, og som vi nå jobber ut fra. Alt dette passer godt med det som er Klimapartneres formål også, forteller Moen og utdyper:

– Slik vi ser det, er samarbeid og partnerskap helt sentralt for at vi skal greie å nå alle målene vi setter oss – enten vi er enkeltbedrifter eller storsamfunn. Gjennom Klimapartnere får vi jobbe sammen med andre aktører fra næringslivet, akademia, sivilsamfunn og kommuner som ønsker å nå de samme målene som oss. Her kan vi utvikle et felles språk – og det å snakke samme språk er ekstremt viktig i ethvert samarbeid. Til sammen har vi bred erfaring og tung kompetanse som gjør oss sterke. Ingen kan stå alene i dette.

Handling og utslippskutt – nå
Men kanskje viktigst av alt er hva som faktisk blir gjort, bemerker og avrunder Thor Moen med:

– Nå må vi gå fra forberedelser, utredninger, politikk og prat til operativ handling; at vi faktisk kutter utslipp og kan fortelle hverandre og andre hvordan vi har gjort det. Dette gjør seg ikke selv, men det er først gjennom de aktive handlingene at det får reell verdi. Der ønsker jeg initiativer og aktiviteter fra Klimapartnere varmt velkommen.

Fakta:

Thor Moen i Smart Innovation Norway
Thor Moen i Smart Innovation Norway er opptatt av handlekraften og merverdien som ligger i klyngesamarbeid.

Smart Innovation Norway
Klimapartnerkontakt
: Thor Moen
Klimapartner siden 18. september 2020
Antall ansatte: 45
Formål: Smart Innovation Norway i Halden driver med uavhengig, anvendt forskning. De spesialiserer seg på forskningsbasert næringsutvikling innenfor smart energi, smarte samfunn og ny teknologi – med bærekraft som ledestjerne, og med to nasjonalt ledende klynger som del av virksomheten.

Les mer om Smart Innovation Norway

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner