Hvordan utnytter vi matressursene best?

Mandag arrangerte Norsk klimastiftelse og Klimapartnere Trøndelag sitt første fysiske seminar i Trondheim etter pandemien. Tema var matsvinn og matavfall. Bidrag fra både forsking og næringsliv gav et godt grunnlag for dialog om utfordringer og muligheter.

I fremtiden må vi både bruke ressursene våre mer effektivt og minimere klimagassutslipp. På mandag tok vi tak i verdikjeden mat og spurte  – Kan matregionen Trøndelag lede an overgangen til et matsystem som kombinerer lønnsomhet med bedre ressursutnyttelse og lavere klimagassutslipp? Hva er hindrene i dag og hva er løsningene? På seminaret fikk vi kunnskap om matavfall og matsvinn som problem, men også gode eksempler på innovative løsninger som forhindrer tap og sløsing med ressursene. Bjørn Wiggen gav oss innsyn i hvordan kapital og finans kan bidra til å endre verdikjedene.

Se hele seminaret og de ulike innleggene her

Hovedinnleder var Eva Falch. Hun er leder av NTNU Food Forum og tidligere prodekan for innovasjon ved Fakultet for Naturvitenskap ved NTNU. Falch har bred erfaring fra forskning, industri og akademia, og er blant annet Vice-president i styret i European Food Forum.

Du kan se foiler fra Eva Falch sitt innlegg her.

Fremtiden i våre hender er en organisasjon som har jobbet mye med å forebygge og redusere matsvinn, spesielt rettet mot forbrukere og privatpersoner. Prosjektmedarbeider Hanne Mork Hamre gav oss kunnskap om deres arbeid og erfaringer. Du finner en film Hamre viste her og presentasjonen hennes her. 

Den trønderske bedriften «Share not Waste» hadde ikke mulighet til å delta, men du lærer litt om deres løsning for deling i denne lille filmen.

Etableringen og utviklingen til bedriften Grønne folk beskriver godt mulighetene som ligger i det store matsvinnet i dagens matstruktur. Grønne folk har tatt tak i utsorterte grønnsaker som ressurs og lager og produserer i dag 14 ulike produkter som selges over hele Norge. Du finner en liten film om Grønne folk her og foilene som gründer og eier Ragnhild Viken brukte her.

Hvordan utnytter vi så matavfallet vårt? Her finnes det flere muligheter. På seminaret fikk vi presentasjoner fra tre ulike selskap. Her kan du laste ned presentasjonene fra daglig leder i Ecopro, Tore Fløan, daglig leder i Jordpro, Terje Helmersen og Trude Andersen som er CFO i Invertapro.

Ecopro
Jordpro
Invertapro

Vi fikk også en investors perspektiv på matsvinnproblemet fra Bjørn M. Wiggen. Wiggen er tidligere konsernsjef i Orkla, og er i dag administrerende direktør i Witzøe-familiens investeringsselskap Kverva AS. Han sitter i tillegg som styreleder i Salvesen & Thams AS, med blant annet Bitastad AS i porteføljen (restaurant og kafékjeder). Wiggen kunne fortelle at fokuset på bærekraft og klima har endret seg betydelig de siste årene både gjennom en bevisstgjøring hos forbruker og gjennom rammebetingelser fra myndigheter, blant annet EUs nye lover, politikk og taksonomi. I dag kan man ikke som investor kun ha fokus på den økonomiske balansen, men også den bærekraftige balansen. Kapitalen leter nå etter grønne prosjekt.

Store endringer må skje på flere felt for at vi i framtida skal kunne utnytte råstoffet vårt maksimalt. Seminaret gav noen eksempler og kunnskap om mulighetsrommet, men her må vi lære og utvikle oss videre sammen. Både Norsk klimastiftelse og Klimapartnere Trøndelag bidrar gjerne til at vi også framover deler kunnskap og lærer av hverandre.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner