– Hva med naturen?

Vestland samling

Naturmangfold, handlekraft og samarbeid var nøkkelordene da Klimapartnere Vestland samlet over 50 klimapartnere til vårsamling i det nye fylkeshuset i Bergen denne uken.

FNs naturpanel har slått fast at tap av naturmangfold utgjør en av de to største miljøutfordringene verden står ovenfor – sammen med klimakrisen. Den siste tiden har det vært mye fokus på forholdet mellom klima og natur. Hvordan kan vi sikre en klimainnsats som ikke ofrer naturmangfoldet, og motsatt?

F.v: Aksel Mjøs, Ingrid Nergaard Fjeldstad og Liv Signe Navarsete i samtale ledet av Arild Sondre Sekse (helt til høyre) fra Klimapartnere Vestland

Risiko ved tap av natur

Det var temaet for første del av Klimapartnere Vestlands vårsamling onsdag. Førsteamanuensis og leder for institutt for finans ved NHH, er også leder av regjeringens Naturrisikoutvalg. Han ga en innledning der han pekte på status for naturmangfoldet i Norge og globalt, samt risikoen samfunnet og næringslivet står overfor ved tap av natur og nye reguleringer for å unngå dette. Han ba også om innspill til Naturrisiko-utvalgets arbeid, før han satte seg ned for en samtale med Statsforvalter i Vestland, Liv Signe Navarsete og byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune, Ingrid Nergaard Fjeldstad.

Arealnøytrale Bergen

I januar vedtok Bergen kommune sin nye klimastrategi. Den legger til grunn at Bergen skal være en arealnøytral kommune. Vedtaket har ikke vært ukontroversielt, men byråd Fjeldstad forsikret at hensynet til naturen ikke trenger å bety full stans for byutvikling.

– Det er rom for utvikling også innenfor arealnøytralitet. Vi har store områder vi skal transformere fra industri til bolig. Vi kan bygge tettere og mer sentralt, med urbane kvaliteter, sa byråden under samtalen.

– Naturen har fått lite fokus

Initiativet fra Bergen høstet også applaus fra statsforvalteren.

– Bergen er et forbilde for andre med sitt vedtak om arealnøytralitet – det fortjener en applaus, sa Navarsete.

Denne vinteren og våren har Klimapartnere Vestland jobbet med ny strategi, fram mot 2025. Der vil naturmangfold få en viktig posisjon som ett av satsningsområdene fremover.

– Naturmangfold har nok vært underkommunisert både som en forutsetning for et vellykket grønt skifte, men også som en risiko i arbeidet vi gjør for å unngå klimakrisen. Vi kommer til å ha skjerpet fokus på det framover og syns det ble en veldig fin og lærerik samtale, sier leder av Klimapartnere Vestland, Renate Nedregård.

Rørt av sang

Etter samtalen fikk de drøye 50 deltakerne en overraskelse da elevene i Klimaklubben på Landås skole entret Vestlandssalen. Elevene holdt en kort appell for klimapartnerne før de inspirerte med en sang som rørte mange i salen. Etterpå fikk deltakerne smake på larvesnacks som elevene hadde med seg.

– Barn og unge har en voldsomt engasjement som vi ønsker å benytte oss av. Dette er andre året Klimaklubben er med på vårsamlingen, og vi lar oss nok en gang imponere av både kunnskapsnivået og modenheten deres. De gir oss en viktig påminnelse om at det er vi voksne som må ta ansvar for klimakrisen og barnas fremtid, sier Nedregård.

Mobiliserer klimapartnerne

Andre halvdel av vårsamlingen var satt av til gruppevis samtaler og diskusjoner mellom partnerne. Gruppediskusjonene var startskuddet for en mobilisering for et økt taktskifte mot «Operasjon Nullutslipp»

– Vi kommer til å følge opp arbeidet som ble gjort i gruppene og utfordre partnerne til å ta en større rolle i utviklingen av Klimapartnere Vestland. Det er en del av den nye strategien som vi har jobbet med i vår, forteller Nedregård.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner