Høydepunktene fra toppledersamling

Årets Toppledersamling i Viken samlet regionens klimaledere og bærekraftsansvarlige til utveksling av erfaringer og inspirerende innlegg.

Klimaregnskap i fokus

I år stod klimaregnskapet i sentrum for diskusjonen, og lederne ble oppfordret til å utforske innovative tilnærminger for å redusere egen virksomhets klimafotavtrykk.

Et av de faglige høydepunktene på samlingen var Inki Brown, en anerkjent ekspert innen klima og bærekraft, nå Direktør for Strategi og Bærekraft hos PWC Norway. Brown delte av sin innsikt og lange erfaring med de engasjerte deltakerne, og oppmuntret dem til å se på klimaregnskap som en strategisk mulighet for bærekraftig vekst.

Deling av beste praksis

Arrangementet inkluderte også inspirerende suksesshistorier fra flere partnere som har oppnådd betydelige resultater i arbeidet med å redusere eget klima-avtrykk.

Elisabeth Kolrud fra Asplan Viak fokuserte på viktigheten av klimaregnskap som et verktøy for toppledelsen. Siri Fjellheim, rektor ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), gav oss innsikt i universitetets egne bærekrafts-initiativer og oppfordret næringslivet til samarbeid.

Toppledersamlingen inkluderte også praktiske eksempler fra ulike partnere.

Atle Geving, gründer og daglig leder i Hybridized, introduserer en ny bransjestandard for isolerglass for å redusere klimafotavtrykket til bygg.

Miljøsjef Charlotte Iversen fra Borg Havn delte ambisjonen om å utvikle havnen til Norges mest allsidige og fremtidsrettede i landet.

Helene Moen fra Akershus Energi forklarte hvordan de jobber for å redusere sine indirekte utslipp.

Avslutningsvis fortalte Torgeir Hjertaker, COO i Denofa, om deres mål om å levere 100% avskogningsfri, ikke-genmodifisert soya.

Tid til å snakke sammen

I tillegg til kunnskapspåfyll og inspirerende foredrag, ble det satt av tid til de viktige samtalene mellom deltakerne. Erfaringsutveksling er en viktig del av vårt arbeid, og flere deltakere benyttet muligheten til å dele idéer og diskutere løsninger.

Med nærmere 60 deltakere, var den årlige Toppledersamlingen i Viken en særs vellykket begivenhet. Det er fint å oppleve våre partneres sterke engasjement for klima og bærekraft, og vi er trygge på at de fikk med seg verdifull innsikt og inspirasjon til sitt videre arbeidet.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner