Her kan du se opptak av Klimapartnerekonferansen

Torsdag fulgte over 500 klimapartnere årets Klimapartnerekonferanse direkte. Der fikk seerne en klimastatusoppdatering fra Cicero-direktør Kristin Halvorsen og kunne la seg inspirere av flere grønne løsninger fra klimapartnere i hele landet.

Konferansen ble innledet av Anette Severinsen og Renate Nedregård, ledere av henholdsvis Klimapartnere Agder og Klimapartnere Vestland, som ønsket de om lag 600 seerne velkommen før konferansier Ruth Astrid Sæter tok over.

De små stegene teller

Kristin Halvorsen fra CICERO og Klimautvalget startet med å gi seerne en klimastatus-oppdatering. Der påpekte hun at det er viktig å også se på de små stegene, og huske på at hver tiendedel teller.

Etter CICERO-direktørens innledning sto tre hovedtemaer på agendaen. Sirkulærøkonomi, energieffektivisering og klimarapportering. Etter en faglig innledning av hvert tema fikk seerne høre og se eksempler på grønne løsninger fra et utvalg klimapartnere.

– På Klimapartnere-konferansen har vi muligheten til å hente inspirasjon og lærdom fra partnere i hele landet og det er veldig inspirerende å se all innovasjonen og handlekraften som finnes hos partnerne våre, sier nasjonal prosjektleder i Klimapartnere, Simen Windheim.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner