Gjør ting smart! – Borg Havn

Tore Lundestad, havnesjef i Borg Havn

Han er genuint opptatt av at Borg Havn skal ta sin del av det grønne skiftet – og er i full gang med å gjennomføre det. Havnesjef Tore Lundestad snakker gjerne på både inn- og utpust om alt de er i gang med og alt som skal skje – først og fremst på Øra, der hovedaktivitetene til Borg Havn foregår. Dette er den havna i Oslofjorden med største bredde i varetyper og godshåndtering, den er blant annet en av Norges største eksportterminaler for laks.

Her har de bygget et stort logistikklager i tre – verdens største, mener havnesjefen. Kranene går 90 prosent på strøm – de øvrige 10 på HVO (biobasert drivstoff), alle biler på anlegget er gass- eller el-drevet, og kranoperatørene forflytter seg på elsykler. I tillegg kan stablekranene på terminalen kjøres både fra kabin og fra Remote Control Center.

Mikronett på Øra
Men kanskje er noe av det mest spennende som skjer på Borg Havn om dagen, det EU-støttede prosjektet E-land, som handler om grønn energiproduksjon, distribusjon og styring. Målet er å gjøre hele havna selvforsynt med fornybar energi – fra sol, vind og batterier.

– Når vi nå elektrifiserer hele samfunnet vårt, trenger vi mye kraft og mye effekt. Med et eget «mikronett» på eget område på Øra, håper vi å kunne gi vårt lille bidrag til å avlaste sentralnettet. Kanskje kan vi bli et eksempel til etterfølgelse for andre store aktører – for hvis mange nok tar denne type grep, vil vi greie å avlaste sentralnettet slik at utbyggingsbehovet ikke blir like stort lenger, påpeker Tore Lundestad.

Stine Nygård Klimapartnere Viken og Tore Lundestad havnesjef i Borg Havn, inspiserer havneanlegget
Stine Nygård Klimapartnere Viken og Tore Lundestad havnesjef i Borg Havn, inspiserer havneanlegget

Smart, økonomisk og digitalt
Det er ikke tilfeldig at det skjer mye innenfor energi og miljø på Øra om dagen:

– Vår strategi knyttet til det grønne skiftet handler om flere ting. Bærekraft ligger under huden hos oss, og jeg tenker da på alle tre dimensjoner av begrepet – sosialt, miljømessig og økonomisk. Med teknologien som vi har tilgjengelig er det enklere å gjøre ting smart og samtidig tjene penger. Da kommer digitaliseringen fort på bordet – for med smart teknologi kan vi effektivisere driften og samtidig redusere kostnader, påpeker Tore Lundestad.

Det grønne skiftet er ikke bare nødvendig, det er også en god investering for fremtiden, mener han: – Det å være i forkant av det som skjer innen vår egen bransje vil være et konkurransefortrinn. I tillegg er det god merkevarebygging.

Fra bærekraftmål til Klimapartnere
Han har styrt havna siden 2008, og sier at han alltid har vært opptatt av teknologi. Ville satsingen som nå skjer i Borg Havn skjedd uten Tore Lundestad som havnesjef, mon tro?

– Tja… Forskjellige personer gjør forskjellige ting. Mitt håp er at vi skal greie å gjøre Borg Havn om til en smart havn med bærekraftige løsninger. Og det trenger ikke å være så fryktelig komplisert. Det er ikke rakettforskning vi snakker om her, men vel så ofte sunn fornuft satt i system. Det enkle er fortsatt ofte det beste – du må rett og slett tenke praktisk. Og ikke minst: du må gjøre det du sier. I det ligger også at vi ikke klarer å gjøre alt. Men vi gjør det vi kan, påpeker havnesjefen.

Hvorfor valgte dere å bli med i Klimapartnere Østfold?

– På grunn av FNs bærekraftmål nr. 17. Det handler om samarbeid og deling, og vi er opptatt av nettverk, av å dele og møte andre. Og så vil vi gjerne vise at havner ikke er noe sært – tvert imot er det mange havner nå som er ekstremt visjonære. Ta Hongkong, Singapore og Dubai som eksempler – alle er opptatt av grønne løsninger. Og det beste er at teknologien finnes, vi trenger ikke å finne opp noe. Vi må bare lære oss å bruke ting på en annen måte. Inn i dette opplever jeg at Klimapartnere passer godt. Det er et partnerskap med høy troverdighet, og vi har både mye å bidra med inn i partnerskapet og kan hente ideer fra andre.

Hva er viktigste klimasak for dere?

– Hvordan vi kan få redusert fotavtrykket vårt. Tror vi på klimaendringene, må vi gjøre noe med CO2-utslippene. Her må vi tenke og handle globalt, og vi må ligge i forkant uten at vi samtidig skjærer hodet av oss.

Fakta:

Tore Lundestad, havnesjef i Borg Havn
Tore Lundestad er havnesjef i Borg Havn, og han er i full gang med det grønne skiftet på havna.

Borg Havn
Klimapartnerkontakt: Charlotte Iversen
Klimapartner siden 18. juni 2019
Antall ansatte: 23
Formål: Borg Havn er en stamnetthavn, organisert som et interkommunalt selskap eid av tre kommuner (Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler).

Les mer på Borg Havn

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner