Felles innsats for en bærekraftig framtid – NMBU

Astrid Sinnes, viserektor i bærekraft ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

– Vi må finne nye måter å gjøre ting på. Det vil NMBU bidra til, sier Astrid Sinnes, viserektor i bærekraft ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, som nylig ble Klimapartner.

Klima og miljø står høyt på agendaen for studentene som søker seg til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). For mange er nettopp NMBUs vektlegging av klima og miljø selve grunnen til at de velger universitetet på Ås som studiested. Ifølge en undersøkelse blant studentene gjort av NMBU, opplever 70 prosent at forventningene de har til NMBU sitt arbeid med klima, miljø og bærekraft blir møtt. Samtidig ønsker flere et enda sterkere fokus.

– NMBU er en organisasjon der folk kommer for å lære, og folk lærer ikke bare av det som blir sagt av en foreleser. Man lærer også gjennom det man opplever. 

Viserektor i bærekraft ved NMBU Astrid Sinnes synes det er bra at studentene stiller høye krav. Hun ser stor verdi i at studentene ikke bare skal lære om bærekraft gjennom undervisning, men også ved at de får se at NMBU er en organisasjon som driftes på en bærekraftig måte.

– NMBU er en organisasjon der folk kommer for å lære, og folk lærer ikke bare av det som blir sagt av en foreleser. Man lærer også gjennom det man opplever. Så derfor tenker jeg at det å drive NMBU på en mest mulig bærekraftig måte har en dobbel funksjon, i den lærende organisasjonen vi er, sier Sinnes.

Ny strategi for en bærekraftig framtid

Viserektoren kjenner seg godt igjen i studentenes forventninger til klima- og miljøarbeidet fra sin tid på lærerutdanningen ved NMBU.

– Allerede i 2005 satte vi som mål at vi skulle utdanne lærere som kunne bidra til en mer bærekraftig utvikling. Da var det radikalt, og vi fikk alltid spørsmål om hvordan vi kunne ha et sånt mål. Nå er det blitt en målsetting alle har, og da er det vår oppgave å fortsette å sette ambisiøse mål for vårt arbeid med klima, miljø og bærekraft, sier hun og legger til:

– I løpet av de siste 50 årene har verden mistet nærmere 70 prosent av dyrebestanden, og klimagassutslippene fortsetter å øke. Vi vet at vi ikke kan fortsette på den måten vi gjør, så vi må finne nye måter å gjøre ting på. Jeg tenker at NMBU er ganske godt posisjonert til å være med å utvikle disse nye måtene å gjøre ting på, sier Sinnes.

Hun påpeker at gjennom et godt utdanningstilbud og ledende forskning skal studentene være med å finne de nye løsningene.

27. oktober ble NMBUs nye strategi for 2023-2030 vedtatt. Under visjonen “Felles innsats for en bærekraftig framtid”, presenteres de fire satsningsområdene livslang læring, felles forskningsinnsats, innovasjon og nyskaping, og vårt NMBU

– Et av våre ønsker er at kunnskapen vi utvikler ved NMBU skal brukes til å gjøre universitetet mer bærekraftig. I tillegg skal hensynet til bærekraft, natur og klima ligge til grunn når avgjørelser tas ved universitetet, sier Sinnes.

I samarbeid med Klimapartnere skal også NMBU utarbeide årlige klimaregnskap, og utforme konkrete planer for årlig reduksjon av direkte og indirekte klimagassutslipp.

– Et omstilt samfunn, er et bra samfunn!

Etter at Sinnes fikk rollen som viserektor for bærekraft, har hun vært i kontakt med alle fakultetene for å høre hvordan de tenker rundt bærekraft. Karakteristisk for NMBU er at samtlige identifiserer seg med bærekraftmålene, og ønsker å bidra til et omstilt samfunn. Selv opplever Sinnes at vi for ofte snakker om omstilling i et negativt perspektiv, der søkelyset settes på alt vi må gi slipp på, og ikke alt det vi får.

– Jeg tenker ofte at et omstilt samfunn, det er et bra samfunn. Det å leve på en ny måte, det kan egentlig bety et ganske fint liv. Vi burde snakke mer om alle de gode tingene som et omstilt samfunn bidrar til. Slik som mindre ulikhet, mindre trafikk og bedre luft.

Fakta:

Logo NMBU

Klimapartnerkontakt: Lena Marie Kjøbli
Klimapartner siden: 09.06.22
Antall ansatte: 2583
Formål: Utdanne kandidater og bidra med forskning for en bærekraftig framtid.

Les mer på nettsidene til NMBU

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner