Et samlet Rogaland i den grønne omstillingen

Fylkesordfører Marianne Chesak åpnet toppledermøtet i Klimapartnere Rogaland som ble avholdt hos Klimaparter Beyonder.

«Vi må følge med på hva som skjer ute i verden og Europa og gjør oss klar til å jobbe sammen og raskt i den grønne omstillingen» var den klare beskjeden fra fra fylkesordføreren. Tirsdag denne uken hadde Klimapartnere Rogaland sitt første fysiske Klimapartnere ledermøte på en god stund. Møtet ble avholdt hos vår Klimapartner Beyonder på Forus, som innimellom storfint besøk fra både Siv Jensen og Jonas Gahr Støre tok hjertelig i mot alle. Det ble en veldig fin samling med åpning av Fylkesordfører Marianne Chesak som sa at arbeidet med nettverk av Klimapartnere i regionen er en viktig brikke i de ambisiøse klimamålene som Rogaland fylkeskommune nå setter seg. Fylkesordføreren sa videre at for å omsette begrepet «Det grønne skiftet» til verdiskaping så må vi klare å skape nye arbeidsplasser og der vi tidligere har vært vant til at «verden kommer til oss» for kompetanse, så må vi nå ut i verden i større grad. Vi må følge med på hva verden og Europa er opptatt av (Green Deal). Europa snur seg etter de mest miljøvennlige løsningene og denne reisen må vi være med på. Regionen har et kjempefortrinn med blant annet kompetanse innen teknologi, havbruk og energisektoren. Men for å klare omstillingen så må vi jobbe sammen og vi må jobbe raskt! Vi må bruke ressurser og kompetanse for å gjøre oss relevante for nye markeder. Dette gjelder blant annet innen batteriutvikling, hydrogen og annen fornybar energi . Fylkesordføreren sa at det dermed var meget passende at vi denne dagen møtte ute hos Klimapartner Beyonder som utvikler en ny og mer bærekraftig batteriteknologi for industrien.

Lansering av nytt og digitalt Klimaregnskap for alle Klimapartnere

Det ble også lansering og presentasjon av det nye og digitale klimaregnskapet for alle Klimapartnere nasjonalt presentert av prosjektleder Anne Marie Lofthus. Klimaregnskapet er utviklet i tett samarbeid med Asplan Viak og er basert på Klimakost. Dere finner link til klimaregnskapet her. Klimaregnskapet er fremstilt med både tall, målsetninger og tekst som forklarer selskapets visjoner og spydspissprosjekter i bærekraftsarbeidet. Det ble forklart hvor viktig det er at klimaregnskapet blir benyttet som et verktøy for innsikt i den enkelte virksomhetens klimaarbeid, for å måle og ha kontroll på egne utslipp for å avdekke hvor man bør begynne arbeidet med å kutte utslipp i organisasjonen og også få kontroll på innkjøp og verdikjeder. Klimaregnskapet bør også sees i sammenheng med innovasjon. Som ordtaket i Klimapartnere sier; Der det finnes utslipp finnes det muligheter!

Prosjekt «Grønne offentlige anskaffelser» med praktikanter fra UiS

For et halvt år har Klimapartnere Rogaland tre praktikanter som er på prosjekt med offentlig anskaffelser. Praktikantene fra Universitetet i Stavanger presenterte funnene av undersøkelsene så langt. De trakk frem tre faktorer som flaskehalser og utfordringer i grønnere offentlige anskaffelser; kommunikasjon, kompetanse og håndhevelse. Undersøkelsene er utført på noen av de mindre kommunene i regionen på Haugalandet og Jæren, men som allikevel står for en god porsjon av de offentlige anskaffelsene. Kritiske suksessfaktorer er:

1) Lukke kompetansegapet mellom planlegging, evaluering og utførelse av offentlige innkjøp.

2) Endringer i rammeverk og insentiver for kommuner for å øke fokus på grønne innkjøpskriterier.

3) Økt kommunikasjon og samarbeid mellom kommunene

4) Standardisering av maler for evaluering av tilbud for å inkludere miljøfaktorer som en prosentdel av totalen (anbefalt som minimum 30%).

Praktikantene vil i Desember arrangere workshops for å sørge for bedre kunnskap rundt prosessene med offentlig anskaffelser. Arbeidet blir utført i nært samarbeid med DFØ Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Nye partnere som går foran i den grønne omstillingen i regionen

Klimapartnere i Rogaland vokser jevnt og trutt og 3 nye partnere fikk presentert seg selv denne dagen. Det var Beyonder, som produserer batterier basert på ny og en mer bærekraftig teknologi med CEO i spissen Svein Kvernstuen, Trefadder

som planter klimaskog for karbonfangst med gründer Anders Kristiansen, og sist men ikke minst Gladmat med Daglig Leder Maren Skjelde. Gladmat tar sikte på å bli den mest bærekraftige matfestivalen i Norge. De setter fokus på bærekraft i hele verdikjeden av leverandører.

Avslutningsvis ble det en debatt om viktigheten av grønn omstilling i perspektiv av å tiltrekke seg studenter og unge til attraktive arbeidsplasser i regionen. Leder av Klimapartnere Rogaland Christian Herheim hadde med seg Høgrepolitiker og gruppeleder for Stavanger Høyre Sissel Knutsen Hegdal og Tone Merete Brekke fra Høgskulen på Vestlandet  avdeling Haugesund.

Det var godt å få samlet folk igjen over en kaffe. Som vanlig ble det i pausene og lunsjen knyttet nye bekjentskaper og forretningsmuligheter. Det å se disse samarbeidene som oppstår mellom partnerne når vi møtes er kanskje høydepunktet på disse møtene! Nå gleder vis oss til en ny samling i Desember med nye partnere, samarbeid og muligheter!

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner