En liten nyttårskavalkade fra 2022

Noen betraktninger fra året som nærmer seg slutten samt linker til aktuelle artikler og opptak fra arrangement som er streamet gjennom året. Fra regionleder i Klimapartnere Rogaland, Anne Marie Lofthus.

Det har vært et utfordrende år. Både privat og på jobb så kjenner mange av oss på en ekstra uro med økte strøm og matpriser, inflasjon, renter og en krig som finner sted ikke så altfor langt unna vår egen trygge tilværelse her nord. I tillegg til krigsflyktninger fra Ukraina har vi en økende mengde flyktningstrømmer andre deler i verden. For første gang er det i 2022 registrert over 100 millioner flyktninger globalt. Dette antallet er også forventet å øke i årene som kommer. Mye av økningen i flyktningestrømmene handler om klima og ubeboelige områder, politisk uro, forfølgelse, krig og matvaresikkerhet. Det er i det store og hele mye å ta innover seg for både barn og voksne.

Fotsoldater og pionèrer – fotavtrykk og håndavtrykk

Derfor, gode Klimapartnere, er den jobben dere gjør med å bidra i den grønne omstillingen helt uvurderlig. Foredragsholder Ragnhild Nilsen kalte dere under årets toppledermøte i Klimapartnere Rogaland for fotsoldater og pionèrer. For det er her hjemme og i egen region vi kan gjøre de største forskjellene og vise vei for andre. Ha positive holdninger og få andre med på laget. Det er jo så mye triveligere å gjøre det sammen i et nettverk som kjemper for de samme målene. «Hvordan kan vi redusere vårt fotavtrykk?» Og «Hvordan kan vi forsterke vårt håndavtrykk?». Målet for Klimapartnere både i Rogaland og nasjonalt er det samme det har vært i 13 år. Vi må måle egne utslipp og sette mål om nullutslipp i scope 1. I tillegg jobber vi nå i mye større grad med å sette økte mål for scope 3. Det vil si hvordan kan vi påvirke våre verdikjeder til å kutte utslipp slik at våre indirekte utslipp også går mot nullutslipp? Dette arbeidet har vi startet å jobbe mer med i 2022 og vil fortsette i 2023. I tillegg ble Åpenhetsloven innført i juli i 2022. Det vil si at det er mer enn bare nullutslipp vi må tenke på når det gjelder våre verdikjeder. Under workshoppen med verdikjeder 26. oktober så vi nærmere på dette. Flere virksomheter og kommuner  diskuterte mulighetsrommet og hvordan vi kan forbedre arbeidet med verdikjeder. Her kom det mange spennende tanker og ideer på bordet. I tillegg fikk vi gode eksempler fra Norengros Kjosavik som vi brukte som case denne dagen.

Så er det dette med «håndavtrykk». Hva betyr egentlig det i denne sammenheng? Med håndavtrykk mener vi de positive sporene vi etterlater oss. De produkter og løsninger vi utvikler som svarer på klima og miljø utfordringene vi har i dag. Det kan være alt fra nye positive rutiner innad i egen virksomhet. For eksempel når en virksomhet kjøper brukte kontormøbler, setter i gang kampanjer for å få ansatte til å sykle, gå eller ta buss til jobb eller anlegger grønne tak. Alt som gir positive ringvirkninger i egen, og utenfor egen organisasjon. Det er 100% klubben til Atea, det er Clevair sine AI og IoT løsninger for å optimalisere klimaanlegg og energieffektivsere bygg, det er Norengros Kjosavik som legger solceller på takene sine og det er ASKO som jobber for sirkulære verdikjeder og hydrogene kjøretøy mot 2026. Det er Rogaland Fylkeskommune som har stått i bresjen for verdens første helelektriske hurtigbåt. Her er det utviklet ny teknologi og løsninger i flere ledd både rundt selve fartøyet og med ladestasjonene! Det er Ostehuset som gjør radikale valg og kutter visse populære matprodukter fordi det er dårlig for miljøet, eller når de leverer kaffegrut til Toppsopp og samhandler med D2 Merch om farging av tøy basert på avokado avfall. Det er D2 som sertifiserer seg innen GOTS og leier ut merch i stedet for å selge. Det er alle løsningene du fikk presentert under årets nasjonale Klimapartnere konferanse, og det er alle de over 200 løsningene som ligger i den grønne løsningsbanken vår! Det er magien som oppstår mellom oss når vi møtes og deler våre løsninger, tanker og ideer. Som for eksempel initiativet MaxBio som skal iverksette lokale habitat for insekt, planter, dyr og mennesker. Det er de mulighetene som kan oppstå når en partner fra Rogaland oppsøker en partner i Troms etter å ha fulgt med på den nasjonale Klimapartnere konferansen. Det er hver enkelt av dere som er nysgjerrige på hverandre under toppledermøtene, som lager nye samarbeid og skaper nye muligheter. Og som deler av deres kunnskap og nettverk. Ved å jobbe sammen kan vi nå målene!

Viktige milepæler for klima i 2022

Under finner dere noen viktige politiske milepæler fra 2022 der Klimapartnere nettverket har vært med å påvirke direkte og indirekte:

Kunnskapsdeling på mange ulike tema

Igjen har vi hatt et år fylt av kunnskapsdeling og møteplasser. Både fysiske og digitale. Arrangement vi har stått for selv og arrangement vi har gjort i samarbeid med andre. Under finner du en oversikt over noen av de arrangementene vi har gjort opptak av, eller du kan lese en oppsummering av.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner