Egna – et nytenkende og inkluderende bærekraftsenter for fremtiden

Camila som står foran lokale produkter på Egna.

Egna er et bærekraftsenter med en unik samling av varer og tjenester, fra reparasjon og redesign til gjenbruk og lokale produkter. Vi tok en prat med daglig leder i Egna, Camila Hareide, administrerende direktør i Frem, Børge Bøyum og konsernleder for Nordvik gruppen, Fredrik Nordvik, om Egna, deres arbeid med bærekraft og langsiktige mål for fremtiden.

Egna er plassert på toppen av Bodø Storsenter, og er en storstue for varer og tjenester som spiller på lag med kloden og bringer folk sammen. Prosjektet startet i 2019 på initiativ av Frem. Pandemien satte en stopper for oppstarten da senteret ble brukt som vaksinesenter. Den andre nedstengningen førte også til at Egna måtte holde stengt i perioder.

Nordvik-gruppen har, som eier av lokalet, vært involvert fra starten. De har gjennom hele prosessen hatt stor tro på konseptet. I 2022 gikk de sammen med Frem og startet Egna AS som eget selskap. Dette samarbeidet har vært viktig for en kontinuerlig satsing og videre utvikling av Egna.

Egna har en bred, åpen og innbydende inngang. Foto: Hilde Olsen

Alle tre er klare på at Egna skal gå foran i en sirkulær omstilling av samfunnet. I tanken bak nye Egna, ligger et sterkt ønske om samarbeid og å se de store linjene. Senteret skal være en arena for lokale og grønne arbeidsplasser med søkelys på sirkulære forretningsmodeller og lokale verdikjeder.

Bærekraftsenteret

Samtalen med Camila startet med en diskusjon rundt begrepet «bærekraft», som er bredt og komplisert å forklare. Camila poengterer at Egnas satsing bedre kan beskrives med det engelske ordet – sustainability – at Egna kan «sustain itself».

Målet med Egna er ikke å oppnå størst mulig profitt, men at driften kan finansiere seg selv

Camila Hareide

At Camila brenner for bærekraft og grønne løsninger er tydelig både i engasjementet og i drift av senteret. I tillegg til salg av varer og reparasjons-tjenester, har Egna et bredere perspektiv. Dyr leie er en utfordring, og rimeligere leie gjennom Egna kan gi lokale oppstartsbedrifter muligheten til å teste markedet. Dette gir små og lokale produsenter en kanal for å selge produkter, samtidig som det bidrar til Egnas unike tilbud. I dag består tilbudet av et bredt spekter av lokal mat og drikke, håndsydde varer, keramikk, kosmetikk med mer.

Bildet viser et utklipp fra utstilte varer. Håndstrikkede og heklede gensere og hatter, handlenett, broderte bilder, skjærfjøler, kopper, fotografier og illustrerte motiv av dyr og natur.
Et utvalg av produkter som selges på Egna. Foto: Hilde Olsen

Egna skal være en helt spesiell handleopplevelse. Lokalet er stort, åpent og innbydende. Det er salg av brukte kvalitetsmøbler og andre gjenstander. Mange av møblene har også gått gjennom reparasjoner før de stilles ut. Camila er veldig klar på at fremfor å kaste møbler av kvalitet, gir Egna produktene nytt liv gjennom reparasjon eller utbedringer. Egna har også et samarbeid med Bohus, der B-varer, varer fra utstilling og returnerte varer selges rimeligere gjennom Egna.

Egna har i tillegg avtale med to nisje-butikker, Lulu og Fjong, for salg av brukte klær. Lulu har panteordning på sine klær, der kunder kan levere tilbake pent brukte plagg som kan selges videre. Fjong er et nasjonalt konsept som videreselger unike klær på Egna. Nylig har også Uff åpnet avdeling på senteret. – De er den første større aktøren som betaler for å leie plass hos oss, sier Camila.

Bilde fra Egna, som viser avdelingen med innleverte klær fra Lulu. Det er to ryddige stativer.
Innleverte klær fra Lulu er til salgs på Egna. Foto: Linn Hjelmeland Svendheim

Redesign er en annen viktig del av tilbudet på Egna. Egna har en egen systue som tilbyr tjenester til forbrukere som forlenger levetiden på produktene. Det tilbys reparasjon, tilpasning og omsøm av klær, gardiner, duker, sekker, vesker og mer.

Egna har også en sosial dimensjon. I tillegg til å tilby møteplass gjennom kaféen som tilbyr god mat og barista, tilbyr Egna arbeidspraksis for mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. Arbeidstrening er et viktig punkt på agendaen, som illustrerer nok en måte Egna bidrar til bærekraftig utvikling. Kafeen selger lokalmat og kaffe fra brennerier fra hele Nordland. Det finnes også to møterom man kan leie.

Bærekraft og situasjonen i dag

Børge forteller entusiastisk om Egna og viktigheten av sirkularitet i samfunnet. Opplevelser og erfaringer de har opplevd med Egna tyder også på at verden ikke er klar for en sirkulær omstilling.

– Ombruk og gjenbruk må ut av avfallspyramiden. Det sakker omstillingen når begrepene assosieres med avfall, for avfall er noe som for en forbruker ikke lenger har noen verdi, slår Børge fast.

Camila deler samme erfaring, om hvor viktig det er at forbrukere og kunder blir bevisst fordommer knyttet til ombruk og gjenbruk. Hun poengterer at holdningen gjenspeiles i hvilke varer som kommer til mottaket. – En utfordring er at mange kunder fremdeles oppfatter brukte varer som nærmest søppel, forklarer Camila.

Butikker som satser på gjenbruk møter derfor motstand. Kunder forventer en veldig lav pris for alle brukte gjenstander. Denne verdivurderingen kan komme av at forbrukere ikke har kjennskap til arbeidet og verdiene i produktene som selges på Egna. Dette er varer med lang historie, og som har gjennomgått nødvendige reparasjoner for å selges videre og fortsatt ha en lang levetid. Et eksempel er gamle restaurerte tøystykker, som går langt tilbake i tid.

– Vi har valgt å stenge mottaket vårt nettopp fordi det kom inn altfor mange varer som faktisk skulle vært levert til avfallsstasjonen, forteller Camila frustrert. – Det er fremdeles mulig å levere ting til Egna, men da må man komme innom og snakke med meg først, og vi skal sikre at varen er av kvalitet og har potensiale, fortsetter hun.

Kafélokalet med utsalg av lokale matvarer. Foto: Egna AS

Camila slår fast at samfunnet ikke er tilrettelagt for en sirkulær økonomi. Det er betraktelig lettere å kjøpe nye produkter, enn å få dem reparert. Dette vises godt i et hjørne på Egna, der Iris Salten har satt opp «Skrotfunn»-hjørnet. Her selges varer som fremdeles har et langt liv igjen, som Iris har reddet fra containerne sine på miljøstasjonen.

Om man er i Bodø og ønsker å reparere et par sko, er den nærmeste skomakeren plassert i Mo i Rana

Camila Hareide

Egna er nå i oppstarten av en partner-modell der lokale bedrifter kan selge utgåtte produkter, og produkter med små riper eller andre kosmetiske feil til en redusert pris. Første Egna-partner er «Julius Jakhelln», som tilbyr et utvalg av byggeprodukter i god stand, men som av ulike grunner ikke kan benyttes i det profesjonelle markedet. Ordningen er et av Egnas nye bidrag for å stoppe kasting av gode produkter, som kan brukes i privat sammenheng.

Fremtidens Egna

Bærekraftssenteret Egna handler om helhet, og skal være et senter som «sustains itself» slik Camila beskriver det. For at bedrifter skal kunne satse på sirkulærøkonomi i dag, må de tilby ekstratjenester, for eksempel systue, kafé, og utleie av lokaler, for å finansiere kostnadene. Det er derfor viktig at både forbrukere og bedrifter ser verdien av lokal produksjon og reparasjon. Ut fra dette, skal Egna være en arena for å teste ut ulike løsninger og tilbudskombinasjoner.

Egna skal være en plattform for å eksperimentere med forretningsmodeller!

Børge Bøyum

De vil ha fokus på å gi flere små aktører en plattform. Prosjektene på Egna trenger ikke å være store eller omfattende. Egna er også åpen for enkle prosjekter, som er laget med et bærekraftig fokus.

– Produktene på Egna kan være alt mulig. Det er god plass i Egnas lokaler, og det er ikke alle nye aktører som trenger stor plass. Det er ingen begrensning for hva man kan fylle senteret med, sier Fredrik.

Vi vil være en fasilitator for små bedrifter og start-ups

Fredrik Nordvik

I dag er det 10 ansatte på senteret, og Camila håper at det vil være rom i fremtiden til å utvide. Egna jobber kontinuerlig for å skape flere aktiviteter, mer innhold og å holde liv i konseptet.  – Det er ingen grenser for hva vi kan få til her, avslutter Camila.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner