Det handler om sunt bondevett! – Ly Hytta

Bjørn Olav Leer i Ly Hytta

Vi må ta et steg tilbake, og se på hvordan man gjorde ting før. Sunt bondevett handler om å overlate det du forvalter i bedre forfatning til neste generasjon enn da du tok over. Det er en tankegang vi må tilbake til, og som vi i Ly Hytta etterstreber å jobbe etter.

Hvorfor er dere med i Klimapartnere Viken?

– Ly Hytta er et mindre hyttefirma hvor vi er vant til å gjøre mye selv. Vi har derfor valgt å bli Klimapartner for å være en del av et miljø for å bli mer klimabevisste, prate med og lære av andre som jobber med lignende utfordringer som oss. Det er spennende og motiverende å være en del av en gruppe som har samme mål.

Hvilke forventninger har du til klimapartnerskapet?

– Vi forventer at det skal være både lærerikt og nyttig. Vi bidrar gjerne med kunnskap om det vi jobber med, og har ett ønske om å bli enda bedre selv.

Hvordan kan Ly Hytta bidra til å løse klimautfordringene?

– Det kan diskuteres om hyttebygging i seg selv er bra for klima, og vi burde vel egentlig lagt ned om vi skulle bidra maksimalt til å løse klimautfordringen. Om man skal velge mellom to onder så kan det være fint å velge det beste av dem. I Ly Hytta ønsker vi å bidra til at hyttebygging og hytteutvikling blir mer klimavennlig. Vi skal også teste ut og bidra til at nye løsninger som reduserer vårt klimaforavtrykk velges.

Hvilke klimamål har dere satt dere – og hvordan jobber dere for å nå dem?

– Vi har blant annet satt oss mål om å redusere vårt klimafotavtrykk med 25% innen år 2024. Vi skal redusere fotavtrykket på hyttene våre og ikke minst bruke mer bærekraftige løsninger. I tillegg har vi Ly fondet, som er vårt bidrag til å få snøballen til å rulle i andre lokale prosjekter med grønn profil.

Hvordan ser det omstilte samfunnet ut i 2050 – og hva vil din bedrifts viktigste bidrag ha vært til denne omstillingen?

– Det er vanskelig å si, men håpet mitt er at i 2050 er fritidsboligene vi har bygget mer brukt som heltidsboliger. Da kan Ly Hytta gå fra å lage fritidsbolig til mer bærekraftig boliger som igjen bidrar til bedre bygder å bo i.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner