Dele blir ny klimapartnere i Vestland

I Norge kommer 34 prosent av utslippene fra transport, og veitrafikken står for omtrent halvparten disse utslippene. Dele, opprinnelig Bildeleringen, har siden de ble grunnlagt i 1996 promotert delt eierskap som et miljøvennlig og kostnadseffektivt alternativ for bilhold i Bergensregionen.  

På Klimapartnere Vestland sitt toppledermøte 31.oktober skrev Dele under som ny klimapartner.

Fra fem familier til nesten 5000 medlemmer

Ved å tilrettelegge for en smidig og effektiv deling av ressurser, utfordrer Dele måten bergensere tenker på bilhold. Fra én bil fordelt på fem familier, har Dele vokst til å betjene rundt 4500 medlemmer med flere hundre biler plassert over hele Bergen.

Gjennom Dele har medlemmene mulighet til å redusere sine egne kostnader og redusere utslipp. Dele er organisert som et samvirke hvor medlemmene er andelseiere og har et ikke-kommersielle driftsgrunnlag, der eventuelt overskudd går tilbake til medlemmene. 

Vil bidra i egen region

Hvorfor ønsket dere å bli en del av Klimapartnere? 

– Det er todelt sier Tori Langaas, ansvarlig for brukeropplevelser i Dele.

– Vi ønsker å bli en del av felleskapet, men også å bli holdt i ørene. Vi gleder oss også til å delta i diskusjonene, legger hun til.  

Hva ønsker Dele å få ut av partnerskapet? 

– Vi håper partnerskapet vil motivere og engasjere oss til å bli enda bedre på vårt eget klimaarbeid. Samtidig vil vi være med å finne de beste løsningene sammen med de andre partnerbedriftene. Vi er en bergen- og vestlandsbedrift, og det er derfor viktig for oss å være med å bidra i vår region, sier Langaas. 

– Velkommen til Klimapartnere Vestland

Leder av Klimapartnere Vestland er glad for å kunne ønske Dele velkommen sm ny klimapartnere.

– Deles engasjement for grønn mobilitet med fokus på å gi sine medlemmer et bedre alternativ til å eie egen bil gjør de til et verdifullt medlem i Klimapartnere Vestland, sier Nedregård

– Ved å omfavne prinsippene om deling, samfunnsansvar og effektiv ressursutnyttelse, vil Dele bidra betydelig til våre tre grunnverdier: Inspirasjon – Fellesskap – Handling. Vi ser frem til å samarbeide med Dele om å være en pådriver av det grønne skiftet i Vestland, legger hun til.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner