Dåp av nye el-arbeidsbåter

Bildet viser elbåt som brukes i sjømatnæringen ute på flåtene mens den kjører på havet

16.juni i år ble de nye arbeidsbåtene til Edelfarm AS og Wenberg Fiskeoppdrett AS døpt. Båtene er elektriske og ble levert av Moen Marin AS. De har et felles mål for hvordan driften skal ivaretas, spesielt når det kommer til grønne løsninger.

Edelfarm AS og Wenberg Fiskeoppdrett AS er medlemmer i Salten Aqua-gruppen. Dåpen ble markert på Wenberg Innovation Park på Fauske, og arbeidsbåtene ble tildelt navnene «Edel» og «Jørgen». De nye fartøyene er el-båter, som benytter seg av oppladbare batteri som drivkraft, i tillegg til nødaggregat ved behov.

Edel blir døpt av gudmor Charlotte Strøm. Foto: Salten Aqua

Investeringen er i tråd med vårt langsiktige perspektiv. Bedre arbeidsforhold, redusert klimaavtrykk, mindre utslipp og bedre fiskevelferd bidrar til en mer bærekraftig tilnærming på hvordan vi gjør jobben vår

Jan Robert Øksheim, Edelfarm

Ved ordinær drift skal båtene kjøres med elektrisk kraft, som er stillegående og skal i henhold til produsent være mer skånsom for omgivelsene. Investeringen i de elektriske arbeidsbåtene var en viktig del av en langsiktig strategi.

Vi produserer laks sammen med Edelfarm, og er takknemlige for det samarbeidet vi har. Vi har begge jobbet med laks i tre generasjoner i Skjerstadfjorden, og vi har begge en visjon om å ta vare på fjorden som utgjør livsgrunnlaget vårt

Jørgen Wenberg, Wenberg Fiskeoppdrett
Jørgen i aksjon. Foto: Melania Soros

Wenberg Fiskeoppdrett kunne tidligere i år markere åpningen av Wenberg Innovation Park på Fauske. Arbeidsbåten «Jørgen» skal ifølge oppdretteren kun lades med overskuddsstrøm fra solcellene i Parken.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner