Panteordning for iskrememballasje

Pant på iskrememballasje

Iskrememballasje fra Hennig Olsen is kan nå pantes ved å scanne emballasjen i en app før det kastes i søpla. Sommer er høysesong for iskrem, og mye emballasje kommer på avveie. Testprosjektet skal bidra til å redusere forsøpling og øke fokuset på gjenvinning.

Tema: Sirkulær økonomi

For å nå klimamålene er det helt essensielt av vi går fra en lineær bruk og kast økonomi til en sirkulær økonomi. I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt. Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer endringer i design (design for sirkulær økonomi), produksjon, valg av produksjonsmetoder og forbruksmønster (Kilde: Miljødirektoratet)

Scan for pant

Scanner du strekkoden på iskrememballasjen og kaster den i en søppeldunk eller kildesorterer i plast- eller papirsøppel får du 40 øre. Du må stadfeste når du skal kaste emballasjen slik at appen – som har geokoding – ser at du er i nærheten av en søppelbøtte. Du velger selv om du vil ha pengene utbetalt, eller gi de bort til et godt formål.

Panteordningen gjennomføres i samarbeid med Nærbutikken og Joker. De anslår å selge over 1 million småis i sommer. Hennig-Olsen Is har endret all emballasje på småis til monomateriale slik at det er resirkulerbart. Bower og Hennig-Olsen har med samarbeidet mål om å endre forbrukeratferden. Brukt emballasje har verdi, og ved å aktivt stimulere forbrukere til å resirkulere håper de å bidra til å øke gjenvinningsgraden og vise et eksempel på sirkulærøkonomi for både forbrukere og produsenter.

Hennig-Olsen Is

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner