Fremtidens båtliv med deleløsning

Elektrisk båtliv

Norge er det landet i verden med flest fritidsbåter per innbygger. Dette resulterer i en stor påvirkning på klima og miljø ettersom båtene bidrar til utslipp og støy. Flere havner og marinaer ønsker gjerne å tilby et grønnere alternativ, og blant disse er Vollen Marina.

Med Oslofjorden som nærmeste nabo har Vollen Marina satt i gang flere tiltak for å gjøre fjorden renere, et av disse er samarbeidet med Kruser Elbåtpool. Deres visjon er å skape et bekymringsfritt båtliv for mennesker og miljø. Dette gjør de gjennom å skape båtopplevelser som gjør det mer attraktivt å dele en nullutslipps-elbåt, enn det er å eie eller leie et fossilt alternativ.

Hvorfor eie når man kan dele?

Kruser Elbåtpool er en medlemsbasert tjeneste der du betaler for tilgang til nullutslippsbåter i flere havner i en sesong. I Viken finner du Krusers båter i Vollen, Leangbukta, Sandvika og Fornebu. De har også båter å Sjølyst, Aker Brygge, Bekkelaget og i to havner i Bergen. Alle båtene er elektriske, så du slipper motorstøy og drivstoffutgifter samtidig som du bidrar til et bærekraftig miljø. I tillegg slipper du alt det praktiske rundt båthold, for det tar Kruser seg av. 

Reduserer mikroplast og klimagassutslipp

I følge Kruser Elbåtpool vil en båt på 20 fot med tradisjonelt bunnstoff slippe ut mikroplast tilsvarende 24 bæreposer og 238g biocider hver sesong. Dersom båten har en fossil motor vil det i tillegg være store mengder Co2 som slippes ut, selv ved liten bruk. I Norge har de estimer at utslippet fra fritidsbåtmarkedet er omlag 278 000 tonn Co2. Gjennom å tilrettelegge for en delingsløsning av utslippsfrie båter bidrar Vollen Marina og Kruser Elbåtpool til å redusere utslipp og miljøskader på fjorden.

Tilknyttede partnere

Vollen Marina

Gå til nettside

Flere grønne løsniner

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner