Blir ikke miljø uten lønnsomhet – Frevar

Fredrik Hellström, direktør i miljøbedriften Frevar i Fredrikstad

Det er mange dilemmaer som skal løses når en miljøbedrift skal levere på miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft samtidig. Da er det iallfall viktig å være transparent, mener Fredrik Hellström, direktør for miljøbedriften Frevar.

Det forplikter å kalle seg distriktets miljøbedrift, slik Frevar gjør. Det kommunale foretaket i Fredrikstad har en helt sentral funksjon i samfunnsmaskineriet, og løser mange av de litt usynlige oppgavene i folks hverdag. Det er Frevar som er ansvarlig for at Fredrikstads innbyggere får rent drikkevann. At avløpsrensingen fungerer som det skal. Og ikke minst: at avfall blir håndtert miljømessig riktig.

Inne på industriområdet på Øra produserer Frevar biogass, fjernvarme og høytrykksdamp. Sistnevnte leveres til nærliggende industri som bruker dampen som energikilde til sin produksjon. Fjernvarmen går ut til fjernvarmenettet i kommunen, mens biogassen brukes som drivstoff i blant annet busser og renovasjonsbiler.

Hverdagsmagi og sirkularitet
Og apropos biogass: Den omtaler Frevar selv som hverdagsmagi. Magi som oppstår når slam fra renseanlegget sammen med matavfall blir gjort om til drivstoff for en fossilfri søppelbil som henter – nettopp – avfall fra husholdningene. Sirkulærøkonomi satt i system, rett og slett.

– Vi er en viktig del av sirkulærøkonomien, en økonomi som har stort potensial – og som er veldig i vinden, forteller direktøren i Frevar, Fredrik Hellström, før han legger til:

– Her skal vi passe på at vi ikke blir sirkulært naive. Det er tross alt ikke alt avfall som kan brukes om igjen og inn i nye produkter. De færreste av oss ville vel likt å gjenvinne munnbind, for eksempel. Dem brenner vi i stedet på høy temperatur – dermed blir brukte munnbind til fjernvarme – og dette er også deler av klimaprestasjonen, slik jeg ser det. Forbruk, gjenbruk og etterbruk – og så deponering av det som ikke skal tilbake i kretsløpet.

Miljø og økonomi
Frevar-direktøren snakker seg varm om det virksomheten hans driver med – og selv om miljø utgjør hele eksistensgrunnlaget for Frevar, så handler det i stor grad om økonomi også:

– Miljø skal vi få til, men ikke til enhver pris. Det blir ikke miljø uten lønnsomhet. Her på Frevar omsetter vi for rundt 250 millioner kroner i året – og 65 prosent av den omsetningen er konkurranseutsatt. Så vi er nødt til å tenke økonomi i alt vi gjør, både på den andelen som er konkurranseutsatt og på den delen som dekkes gjennom selvkost.

Da gjelder det om å finne løsninger som gir fornuftig økonomi og samtidig løser problemene som oppstår når avfallsstrømmer skal håndteres, energi gjenvinnes og vannforbruk effektiviseres. Dette er utfordringer som gir direktøren energi:

Fredrik Hellström er direktør i miljøbedriften Frevar

Fredrik Hellström er direktør i miljøbedriften Frevar, og han er opptatt av at ferden mot klimanøytralitet ikke består av elefantsteg, men av mange små prestasjoner underveis.

Nytt om vann – og kunnskapsdeling
– Det er så mange muligheter til å tenke nytt her. Ta en konkret problemstilling som drikkevannsforsyning og vannforbruk. Vi produserer 15 millioner kubikk drikkevann i året, men 25-30 prosent av dette lekker ut gjennom gamle rør i ledningsnettet. Det kommer til å ta tid og penger å oppgradere nettet – og en typisk løsning ville vært å bygge et nytt vannverk for å sikre forsyningen. Men, hva om vi ser på muligheten for å bruke vannet litt annerledes? En industribedrift som Kronos, som vi leverer til, bruker store mengder drikkevann i sin produksjon i dag. Vi skal bygge et nytt avløpsrenseanlegg på Øra, som skal stå klart i 2025.  Tenk om Kronos kunne fått renset avløpsvann til produksjonen sin, i stedet for at de skal bruke dyrebart drikkevann?

Denne type nytenking brenner Hellström for, og han er opptatt av å dele erfaringene som blir gjort underveis:

– Det er kanskje litt uvanlig å være åpen og transparent i en konkurranseutsatt bransje. Men jeg mener at nettopp transparens er viktig, vi må våge å fortelle om erfaringene vi gjør – både de gode og de dårlige. Det ligger mye verdiskaping i å dele kunnskap, samtidig som det er bevisstgjørende. Vi jobber ut fra en tredelt bunnlinje, der miljø og økonomi utgjør to deler. Men den tredje, den sosiale bunnlinjen, er også viktig. Den som handler om overforbruk, utarming av sårbare ressurser og sosial dumping, påpeker direktøren.

Bevisstgjøring gjennom klimaregnskap
Ønsket om kunnskapsdeling var også en grunn til at det å bli Klimapartner var helt naturlig for Frevar – og bedriften har vært med siden starten i 2019:

– Klimapartnere er en god og viktig møteplass for oss – der vi både kan møte andre som brenner for det samme som oss, og vise oss selv fram litt. Dessverre har vi ikke fått prioritert deltakelsen i Klimapartnere så høyt som jeg hadde ønsket – pandemiåret 2020 har vært krevende og lagt oss under stort press. Men jeg håper at vi kan legge litt mer energi i dette i 2021.

Pandemiåret til tross fikk Frevar levert klimaregnskapet sitt for 2019, og Fredrik Hellström beskriver det som en vekker:

– Nå er det jo slik at vi som virksomhet først og fremst bidrar til at andre får ned egne utslipp, men det var en skikkelig bevisstgjøringsprosess å sette opp klimaregnskapet. Vi investerte nærmere 160 millioner i et nytt røkgassrenseanlegg i 2019, noe som gjør at vi klarer å utnytte energien i avfallet enda bedre. Det regner jeg med at vi vil se effekten av i neste klimaregnskap.

Fakta:

Frevar KF Logo

Frevar
Klimapartnerkontakt
: Fredrik Hellström
Klimapartner siden 18. juni 2019
Antall ansatte: 80
Formål: Frevar er et kommunalt foretak som sørger for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning (i form av biogass og fjernvarme) og avfallshåndtering i Fredrikstad. Frevar kaller seg «Distriktets miljøbedrift», og er ISO-sertifisert innen kvalitet- og miljøledelse.

Les mer om Frevar

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner