Bli kjent med Klimapartnere Trøndelag sin nye trainee

Klimapartnere Trøndelag er så heldige å ha fått Rabeya Khatun Kazi som sin nye trainee. Hun har master i bærekraftig utvikling og ellers en variert og spennende arbeidserfaring som garantert vil komme våre partnere til gode. Bli bedre kjent med henne her.

Kan du fortelle litt om din bakgrunn?

Jeg er opprinnelig fra Bangladesh og har bodd i Norge i 11 år. Nå er Trøndelag mitt hjem. Jeg har en tverrfaglig utdanningsbakgrunn med bærekraftig utvikling mastergrad, samfunnsvitenskapelig bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Min arbeidserfaring er fra både Norge og utlandet, og fra offentlig og privat sektor. Jeg har jobbet både innen forskning, journalistikk og kommunikasjon og som lærer i skoleverket. Jeg har også vært sterkt involvert i frivillig arbeid.  

Når startet du i Klimapartnere Trøndelag og hvordan gikk det? 

Jeg har nettopp startet fra 1 September. Det var en veldig god start synes jeg og jeg er heldig med hyggelige kollegaer, har blitt kjent med mange nye folk og vært på ulike møter. Jeg fikk være med å besøke en klimapartner allerede første arbeidsdag. Min trainee-stillingen er delt opp mellom Trøndelag fylkeskommune og Klimapartnere Trøndelag. Dette gir en stor mulighet til å jobbe på tvers mellom offentlige og private aktører. 

Hvordan endte du opp som trainee i Klimapartnere Trøndelag? 

Jeg søkte på en annen traineestilling hos fylkeskommunen, men fikk en telefon fra min nåværende leder med spørsmål om jeg ville vurdere en traineestilling hos Klimapartnere Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune, ved faggruppe klima og bærekraft. Jeg sa ja med en gang, fordi jobben gir en stor mulighet til å spisse min kompetanse og den passer godt til min utdanning, erfaring og interesse for klima og bærekraft.  

Hva syns du er mest motiverende med å være med i Klimapartnere Trøndelag? 

Som en Trønder i hjertet er det inspirerende og givende for meg å få sjansen til å bidra til Trøndelags grønne og bærekraftig næringsutvikling.  Det er min store inspirasjon til å komme på jobb hver dag. 

Hva er ditt inntrykk så langt? 

Jeg synes Trøndelag er en region med mye godt potensiale. Regionen har en bra kombinasjon av teknologisk utvikling, engasjert næringsliv og samarbeidsvillige offentlige myndigheter.  Dette gir Trøndelag gode muligheter til å være en pådriver i nullsutslippssamfunnet. Jeg tror Klimapartnere Trøndelag har en rolle i å binde disse gruppene sammen for bedre samarbeid og kunnskapsdeling for bærekraftig og klimavennlig næringsutvikling.   

Hva ser du mest fram til å jobbe med? 

Jeg har lyst til å bidra til bedre kommunikasjon mellom våre partnere i Trøndelag og nasjonalt. I tillegg ønsker jeg å sikre at flere virksomheter som deler Klimapartnere sine målsettinger blir kjent med partnerskapet og blir med. Jeg vil gjerne besøke alle våre partnere i Trøndelag for å vite mer om deres forventninger, slik at vi kan jobbe bedre for dem og sammen med dem. 

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner